Author: admin (page 5 of 12)

Obłóczyny i kandydatura do święceń

Dnia 30.09.2017 r., po zakończonych rekolekcjach, alumni roku III uroczyście przyjęli strój duchowny z rąk bp. Romualda Kamińskiego, natomiast alumni roku V publicznie zgłosili swoją kandydaturę do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Polecamy ich w modlitwie.

22181614_1097505507047527_5268950147020463594_o

 

Kalendarium

Kalendarium WSD w Ełku – I semestr roku akademickiego 2017/2018

Wrzesień 2017

01.09.(pt) – Przyjazd alumnów roku I i rozpoczęcie formacji propedeutycznej

04.09.(pn)-22.09.(pt) – Praktyki katechetyczne roku IV, V

08.09.(pt) – Diecezjalne Dożynki w Pozezdrzu

09.09.(sb) – Jubileusz 25-lecia Caritas Diecezji Ełckiej

10.09.(nd) – Uroczystość 140-lecia objawień M.B. w Gietrzwałdzie. Msza św.

23-24.(sb-nd) – Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Organizacja i oprawa liturgiczna powierzona Diecezji Ełckiej. Jubileuszowe spotkanie Małżeństw i Rodzin

24.09.(nd) – Taca na potrzeby Seminarium

25.09.(pn) – Przyjazd alumnów roczników II-VI (do godz. 20.00)

27.09.(śr)-30.09.(sb) – Rekolekcje na rozpoczęcie roku akademickiego

28.09.(cz) – Zebranie Rady Wykładowców, godz. 13.00

30.09.(sb) – Obłóczyny, obrzęd kandydatury do święceń: Masz św. w Kaplicy Seminaryjnej, g. 10.00

Październik 2017

02.10.(pn) – Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych semestru I; uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/18 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

05.10.(cz) – Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/18 w WSD w Ełku

05.10.(cz) – Msza św. w katedrze ełckiej – pożegnanie bpa Romualda Kamińskiego, godz. 18.00

07.10.(sb) – „Różaniec do Granic”. 10.30 konferencja okolicznościowa i o 11.00 Msza św. na placu św. Jana Pawła II, pielgrzymka z różańcem do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego lub do parafii św. Rafała Kalinowskiego, adoracja i błogosławieństwo

08.10.(nd) – XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”, godz. 15.00 Msza św.
w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku

13.10.(pt) – Pielgrzymka maturzystów diecezji ełckiej na Jasną Górę

21.10.(sb) – I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej Stacja Dorosłych w Ełku. Msza św. o godz. 9.00
w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego w Ełku

23.10.(pn) – Spotkanie Diecezjalnej Komisji ds. Powołań Kapłańskich, Zakonnych i Misyjnych,
godz. 16.00

22-28.10.( nd-sb) – Tydzień Misyjny – Wystawa, Różaniec misyjny i okolicznościowa aukcja

25-27.10.(śr-pt) – Konferencje rejonowe

30.10.(pn) – Wyjazd na Uroczystość Wszystkich Świętych (po wykładach)

Listopad 2017

01.11.(śr) – Uroczystość Wszystkich Świętych. 10.00-12.00 modlitwy i wypominki za zmarłych, Msza św. o godz. 12.00 na cmentarzu przy kaplicy cmentarnej

02.11.(cz) – Powrót z Uroczystości Wszystkich Świętych (do godz. 17.00)

10-12.(pt-nd) – Dni otwartych drzwi w Seminarium (piątek od godz. 16.00 do niedzieli po obiedzie)

11.11.(sb) – Święto Niepodległości – dzień skupienia (Msza św. w Katedrze)

11.11.(sb) – Spotkanie z młodzieżą z KSM-u i program powołaniowy

12.11.(nd) – Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym

26.11.(nd) – Uroczystość Chrystusa Króla. Niedziela seminaryjna (wyjazd na parafię alumnów roczników II-VI)

26.11.(nd) – Spotkanie z rodzicami alumnów roku I (Msza św. w kaplicy WSD o godz. 10.00)

Grudzień 2017

04.12.(pn) – Wieczór św. Mikołaja, godz. 17.00 – spektakl roku V

10.12.(nd) – Dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie

08.12.(pt) – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – dzień skupienia

03.12.(nd) – Niedziela seminaryjna (wyjazd na parafię alumnów roczników II-VI)

09-10.(sb-nd) – Dni otwartych drzwi w Seminarium

19.12.(wt) – Miejska Wieczerza Wigilijna godz. 19.00

21.12.(cz) – Wieczerza Wigilijna w WSD

22.12.(pt) – Wyjazd alumnów na przerwę świąteczną (po Mszy św. i śniadaniu)

26.12.(pn) – Święto św. Szczepana – taca na Seminarium

Styczeń 2018

06.01.(pt) – Uroczystość Objawienia Pańskiego – udział alumnów w Orszaku Trzech Króli

07.01.(nd) – Niedziela seminaryjna. Pobyt alumnów w parafiach

Powrót z ferii świątecznych (do godz. 21.00)

08.01.(pn) – Zajęcia dydaktyczne

08.(pn) -17.(śr) – Sesja zaliczeniowa

13.01.(sb) – Spotkanie opłatkowe ze Wspólnotą Przyjaciół WSD w Ełku (Msza św. o godz. 10.00
w kaplicy seminaryjnej; przedstawienie przygotowane przez alumnów, obiad)

14.01.(nd) – Dzień skupienia

17.01.(śr) – XIV rocznica śmierci bpa Edwarda Samsela

17.01.(śr) – Zakończenie wykładów I semestru

18.01.(cz) – 31.01.(śr) – Zimowa sesja egzaminacyjna

18-25.01 – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

26.01.(pt) – VI Interdyscyplinarny Dzień Św. Tomasza z Akwinu

Luty 2018

01.02.(cz) – Zakończenie zajęć dydaktycznych I semestru. Zebranie Rady Wykładowców, godz. 13.00

01-04.(cz-nd) – Rekolekcje powołaniowe w WSD, początek godz. 17.00

04.(nd) – 11.02.(nd) – Przerwa międzysemestralna

11.02.(nd) – Niedziela seminaryjna (wyjazd na parafię alumnów roczników II-VI)

12.02.(pn) – Początek zajęć dydaktycznych semestru II

13.02.(wt) – Egzamin Ex Universa Theologia – rok VI – godz. 10.00

13.02.(wt) – Wieczór ostatkowy, godz. 17.00

14.02.(śr) – Środa popielcowa. Rekolekcje wielkopostne. Początek praktyk diakońskich

 

Alumni I roku

Prezentujemy studentów I roku naszego Wyższego Seminarium Duchownego. Prosimy o modlitwę w ich intencji.

21551888_1086225508175527_7054570226392822543_o

1. al. JAKUB ANDRUSZKIEWICZ
parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Giżycku
2. al. ŁUKASZ KALINOWSKI
parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Prostkach
3. al. MARCIN KOWALEWSKI
parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Białymstoku
4. al. DAWID KRUSZEWSKI
parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Ełku (parafia zamieszkania pw. Św. Jana Pawła II w Ełku)
5. al. PAWEŁ SOKOŁOWSKI
parafia pw. Św. Anny w Giżycku
6. al. ALEKSANDER SZEFLER
parafia pw. Św. Brunona w Giżycku
7. al. MARIUSZ WALIO
parafia pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach
8. al. KAMIL WIELGAT
parafia pw. Świętej Rodziny w Augustowie

Dożynki Diecezji Ełckiej – Pozezdrze – 8 września 2017 r.

21017571_487770848242356_1472285996_o

Program Dożynek Diecezjalnych:

godz. 10.00 – rozpoczęcie uroczystości w kościele parafialnym i prezentacja wieńców dożynkowych, a następnie procesja na plac celebry;

godz. 11.00 – Msza św. dożynkowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego;

po Mszy św.:

– agapa; dzielenie się chlebem z tegorocznych plonów;

– program przygotowany przez Alumnów WSD w Ełku oraz występy Orkiestry Dętej z Węgorzewa, Chóru Belcanto, zespołu „Złote Nutki”;

– ogłoszenie werdyktu Komisji oceniającej wieńce (kategorie: wieniec tradycyjny, wiązanka żniwna, wieniec z elementami pobożności Eucharystycznej, wieniec z elementami pobożności Maryjnej, Korona żniwna, pomysłowość, wielkość wieńca).

– godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji Rolników.

– godz. 15:30 -19:30 występy zespołów: „Złote Nutki” + Zumba, z Werby (Ukraina),  Klub 11 MPA Węgorzewo, „Nadija”, „Barwy Jesieni”, „Alebabki”, studio wokalne GOK Pozezdrze, Chór „Josephus”, „Improwizacja”, „Break Dance” GOK Pozezdrze

– od 19:30 zabawa z zespołem Alec Deo;

Rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku na rok akademicki 2017/2018

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku na rok akademicki 2017/2018

Chrystus wzywa wielu spośród was.
On potrzebuje waszych osób, waszej energii,
waszej inteligencji, waszej wiary,
waszej miłości, waszej świętości…

św. Jan Paweł II

Drogi Młody Przyjacielu!

Jeśli już podjąłeś decyzję o wstąpieniu na drogę do kapłaństwa i wyrażasz chęć służenia Bogu i Kościołowi w Diecezji Ełckiej, zgłoś się osobiście do Rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.

Studia magisterskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku, przygotowujące kandydatów do kapłaństwa, trwają 6 lat (12 semestrów). Dodatkowa specjalizacja nauczycielska, realizowana w toku studiów, umożliwia absolwentom – kapłanom podjęcie pracy w szkołach i innych placówkach objętych systemem oświaty.

Alumni WSD w Ełku formalnie są studentami Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dlatego część dokumentów należy złożyć w Rektoracie WSD w Ełku, a część dostarczyć do Olsztyna.

Od kandydatów na I rok studiów wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

A. W rektoracie WSD w Ełku

 1. Własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do WSD z uwzględnieniem motywacji;
 2. Własnoręcznie napisany życiorys;
 3. Świadectwo chrztu i bierzmowania;
 4. Opinia Księdza Proboszcza o kandydacie i rodzinie;
 5. Opinia katechety;
 6. Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/ Okręgową Komisję Egzaminacyjną, lub poświadczona kopia);
 7. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis wydany przez szkołę lub poświadczona kopia);
 8. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na obranym kierunku studiów;
 9. Dwie fotografie;

Należy osobiście zgłosić się do Rektoratu WSD w Ełku przy ul. Kościuszki 9 i złożyć wyżej wymienione dokumenty. Podczas składania dokumentów odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.

Wszelkie pytania można kierować bezpośrednio do Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku przy ul. Kościuszki 9, tel. 87 621 75 20, lub na adres poczty elektronicznej: wsd@diecezja.elk.pl

B. Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 1. Terminy
 • Rejestracja w systemie internetowym IRK (obowiązkowa): 6 czerwca – 6 lipca 2017 r.
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej: do 6 lipca 2017 r.
 • Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia: 12 lipca 2017 r.
 • Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów: do 27 lipca 2017 r.
 1. Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

a) podpisane podanie (na formularzu z IRK)

b) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub poświadczona kopia;

c) świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy „nowej matury„); świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy „starej matury„) – do wglądu.

d) fotografię w formie elektronicznej (format jpg) na nośniku elektromagnetycznym;

e) trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL;

f) kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2).

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.uwm.edu.pl/wt

Słowa Jezusa Chrystusa: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9,37-38) brzmią niezwykle aktualnie szczególnie dzisiaj. Dlatego zachęcamy wszystkich do modlitwy o nowe i święte powołania do stanu kapłańskiego, aby młodzi ludzie z radością i pokojem w sercu przyjęli zaproszenie do kapłaństwa, które Chrystus do nich kieruje, i aby na Jego miłość potrafili odpowiedzieć swoją miłością.

ks. dr Antoni Skowroński

Rektor WSD w Ełku

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

15 czerwca 2017 obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, tj. Boże Ciało. Nasza wspólnota seminaryjna wraz z mieszkańcami Ełku uczestniczyła w Mszy Świętej pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura, która tradycyjnie odbyła się na placu św. Jana Pawła II. Bezpośrednio po Mszy Św. udaliśmy się w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy.

19095653_1033888026742609_2371885010764247277_o

19143836_1033887236742688_110975268942148536_o

19222835_1033886760076069_1018116067666706929_o

Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej Stacja Młodzieżowa

18699860_1761001303916222_3935893487636250497_n

Figura Matki Bożej Fatimskiej w Seminarium

Po uroczystościach z okazji rozpoczęcia I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej, do naszego seminarium przybyła figura Matki Bożej Fatimskiej. Przez dwa dni zawierzaliśmy Matce Bożej Fatimskiej całą naszą wspólnotę. W swoich modlitwach pamiętaliśmy również o naszych rodzinach, przyjaciołach, parafiach, darczyńcach i o wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę.

18768404_1025627770901968_4754963485088695679_o

18815448_1025628467568565_9195664242488888915_o

1 czerwca – I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej. Stacja Dziecięca

18738993_1025622600902485_8553885696089494518_o

18879891_1025623500902395_7126368507776730692_o

XII Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji dnia dziecka, I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej – Stacja Dziecięca

plakat2017

Older posts Newer posts

Facebook

Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku