URZĘDY KLERYCKIE W WSD W EŁKU – ROK 2016

SENIOR OGÓLNY – Łukasz Kulikowski

WICESENIOR – Krzysztof Puczyłowski

GOSPODARZ – Piotr Bortkiewicz

ZASTĘPCA GOSPODARZA – Radosław Orchowski

KOOPERATOR EKONOMA D/S WYJAZDÓW NA TACĘ

I WSPÓLNOTY PRZYJACIÓŁ WSD Radosław Orchowski

FORMARIUSZ – Krzysztof Puczyłowski

CEREMONIARZ – Piotr Paliwoda

SACELAN I – Piotr Bączyński

SACELAN II – Janusz Lisowski

ORGANISTA – Jakub Wojciechowski

PROWADZĄCY ŚPIEWY: Krzysztof Puczyłowski, Piotr Paliwoda,
Radosław Gulan, Daniel Bokuniewicz, Sebastian Margiewicz

DYREKTOR ZESPOŁU MUZYCZNEGO – Piotr Paliwoda

DYREKTOR D/S KULTURYCezary Kościuk

Z-CA DYR. D/S KULTURYPrzemysław Pastewski

LISTONOSZ – Adam Roziewski

DYREKTOR SPORTU – Sebastian Margiewicz

KOOPERATOR DYR. BIBLIOTEKI – Cezary Kościuk

OPIEKUN KSERO – Przemysław Pastewski

DYR. POKOJU REKREACYJNEGO I OPIEKUN AKWARIUM – Grzegorz Uklejewski

SZAMBELAN POKOI GOŚCINNYCH – Bartosz Chrulski

REDAKTOR NACZELNY GAZETKI „GŁOS SERCA” – Janusz Lisowski

REDAKTOR TECHNICZNY – Sebastian Margiewicz

ZESPÓŁ REDAKCYJNY GAZETKI:  Arkadiusz Gutowski, Piotr Paliwoda, Jakub Wojciechowski, Radosław Gulan, Radosław Orchowski, Tomasz Zajkowski, Adam Roziewski, Bartosz Chrulski

DYREKTOR KOMPUTEROWNI – Patryk Bogdan

MODERATOR STRONY INTERNETOWEJRadosław Orchowski

KRONIKARZ – Radosław Gulan

FOTOGRAF – Sebastian Margiewicz

REDAKTOR NACZELNY GAZETEK ŚCIENNYCH – Paweł Jewdokimow, Adam Brygała

DYREKTOR DEKORATORNI – Władysław Biełodzied

ZESPÓŁ DEKORATORNI: Radosław Gulan, Tomasz Zajkowski, Paweł Jewdokimow, Grzegorz Uklejewski, Adam Roziewski

DYREKTORZY SKLEPIKU – Tomasz Zajkowski, Janusz Lisowski

OGRODNIK – Marcin Jasionowski

POMOCNICY OGRODNIKA : Adam Brygała, Bartosz Chrulski

INFIRMERIUSZ – Przemysław Pastewski

MODERATOR DUSZPASTERSTWA CHORYCH – Piotr Bortkiewicz