Kalendarium WSD w Ełku – I semestr roku akademickiego 2018/2019

Wrzesień 2018

01.09.(sb) – Uroczystości 200-lecia erygowania Diecezji Augustowskiej czyli Sejneńskiej

02.09.(nd) – godz. 12.00: Uroczysta Msza św. pod przewod. J.E. Ks. ABP Jana Romero Pawłowskiego

03.09.(pn) – Przyjazd alumnów roku I do godz. 12.00

03.09.(pn) – 21.09.(pt) – Praktyki katechetyczne roku IV, V

08.09.(pt) – Dożynki Diecezji Ełckiej w Gołdapi

23.09.(nd) – Wyjazd do Kowna na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem

24.09.(pn) – Przyjazd alumnów roczników II-VI (do godz. 20.00)

26-29.09.(śr-sb) – Rekolekcje na rozpoczęcie roku akademickiego

27.09.(cz) – Zebranie Rady Wykładowców, godz. 13.00

29.09.(sb) – Obłóczyny, obrzęd kandydatury do święceń: Msza św. w kaplicy seminaryjnej, godz. 10.00

Październik 2018

01.10.(pn) – Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych Semestru I; uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2018/19 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

09.10.(wt) – Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2018/19 w WSD w Ełku

12.10.(pt) – Pielgrzymka maturzystów Diecezji Ełckiej na Jasną Górę

14.10.(nd) – XVIII Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”, godz. 15.00 Msza św.
w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku

21.10.(nd) – Wybory samorządowe

25.10.(cz) – Międzyseminaryjna Sesja Naukowa w WSD w Ełku, początek godzina 10.00

26-27.(pt-sb) – I Forum Prefektów Studiów w Ołtarzewie

29.10.(pn) – Spotkanie Diecezjalnej Komisji ds. Powołań Kapłańskich, Zakonnych i Misyjnych,
godz. 16.00

21-27.10.( nd-sb) – Tydzień Misyjny – Wystawa, różaniec misyjny i inne spotkania okolicznościowe

22-24.10.(pn-śr) – Konferencje rejonowe kapłanów i diakonów

28.10.(nd) – Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym

31.10.(śr) – Wyjazd na Uroczystość Wszystkich Świętych (po wykładach)

Listopad 2018

01.11.(cz) – Uroczystość Wszystkich Świętych. Modlitwy i wypominki za zmarłych, Msza św. o godz. 11.00 przy kaplicy cmentarnej

04.11.(nd) – Powrót z Uroczystości Wszystkich Świętych (do godz. 20.00)

04.11.(nd) – Wybory samorządowe – II tura

09-11.(pt-nd) – Dni otwarte Seminarium – Przyjdź i zobacz  (piątek od godz. 16.00 do niedzieli)

10.11.(sb) – Diecezjalny Zjazd KSM. Spotkanie z młodzieżą i program powołaniowy

08-10.(cz-sb) – Duchowe przygotowanie na 100-lecie Odzyskania Niepodległości. (piątek – godz. 19.30 – Droga Krzyżowa z Placu Jana Pawła II do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku; – godz. 18.00 – Msza św. w parafiach z kazaniem; sobota – Katedra, – 19.30 – przemarsz na Plac Jana Pawła II. – godz. 20.00 – Plac Jana Pawła II – czuwanie modlitewno-patriotyczne)

11.11.(nd) – Narodowe Święto Niepodległości – (Msza św. o godz. 12.15 w Katedrze)

18.11.(nd) – Dzień skupienia

25.11.(nd) – Uroczystość Chrystusa Króla. Niedziela seminaryjna (wyjazd na parafię alumnów roczników II-VI)

25.11.(nd) – Spotkanie z rodzicami alumnów roku I (Msza św. w kaplicy WSD o godz. 10.00)

Grudzień 2018

02.12.(nd) – Niedziela seminaryjna (wyjazd na parafię alumnów roczników II-VI)

06.12.(cz) – Wieczór św. Mikołaja, godz. 17.00 – spektakl roku V

08.12.(sb) – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – dzień skupienia

08-09.(sb-nd) – Dni otwarte Seminarium – Przyjdź i zobacz

09.12.(nd) – Dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie

18.12.(wt) – Miejska Wieczerza Wigilijna godz. 19.00

20.12.(cz) – Wieczerza Wigilijna w WSD

21.12.(pt) – Wyjazd alumnów na przerwę świąteczną (po wykładach i obiedzie)

26.12.(śr) – Święto św. Szczepana – taca na Seminarium

Styczeń 2019

06.01.(nd) – Uroczystość Objawienia Pańskiego – udział alumnów w Orszaku Trzech Króli. Powrót z ferii świątecznych (do godz. 21.00)

07.01.(pn) – Zajęcia dydaktyczne

07.(pn) -16.(śr) – Sesja zaliczeniowa

13.01.(nd) – Niedziela seminaryjna. Pobyt alumnów w parafiach

16.01.(śr) – Zakończenie wykładów I semestru

17.01.(cz) – XVI rocznica śmierci bpa Edwarda Samsela

17.01.(cz) – 30.01.(śr) – Zimowa sesja egzaminacyjna

20.01.(nd) – Dzień skupienia

21-27.01(pn-nd) – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

26-27.(sb-nd) – Dni otwarte Seminarium – Przyjdź i zobacz

28.01.(pn) – VII Interdyscyplinarny Dzień Św. Tomasza z Akwinu

31.01.(cz) – Zakończenie zajęć dydaktycznych I semestru.

Luty 2019

31.02-03.02.(cz-nd) – Rekolekcje powołaniowe w WSD, początek godz. 17.00

02.02.(sb) – Ofiarowanie Pańskie. Dzień życia konsekrowanego

03.(nd) – 10.02.(nd) – Przerwa międzysemestralna

10.02.(nd) – Niedziela seminaryjna (wyjazd na parafię alumnów roczników II-VI)

11.02.(pn) – Początek zajęć dydaktycznych semestru II

15.02.(pt) – Zebranie Rady Wykładowców, godz. 13.00

26.02.(wt) – Egzamin Ex Universa Theologia – rok VI – godz. 10.00

Marzec 2019

02-03.(sb-nd) – Dni otwarte Seminarium – Przyjdź i zobacz

05.03.(wt) – Wieczór ostatkowy, godz. 17.00

06.03.(śr) – Środa popielcowa. Rekolekcje wielkopostne. Początek praktyk diakońskich