Bóg Ojciec objawił misterium zbawienia
i dokonał go przez swojego Syna Jezusa Chrystusa,
który stał się człowiekiem.
On to, po spełnieniu swojego posłannictwa przekazał Kościołowi
obowiązek głoszenia Ewangelii wszystkiemu stworzeniu.

Dnia 17 lutego 2018 r. na zakończenie rekolekcji wielkopostnych ksiądz biskup Jerzy Mazur udzielił w Kaplicy Seminaryjnej posługi lektoratu 5 alumnom roku III.

kadr2

Nowo ustanowieni lektorzy