Bóg Ojciec objawił misterium zbawienia
i dokonał go przez swojego Syna Jezusa Chrystusa,
który stał się człowiekiem.
On to, po spełnieniu swojego posłannictwa przekazał Kościołowi
obowiązek głoszenia Ewangelii wszystkiemu stworzeniu.

Dnia 13 lutego 2016 r. na zakończenie rekolekcji wielkopostnych ksiądz biskup Romuald Kamiński udzielił w Kaplicy Seminaryjnej posługi lektoratu 6 alumnom roku III.

lektorzyNowo ustanowieni lektorzy