Page 2 of 9

List Rektora WSD w Ełku

Czcigodni Kapłani! Kochani Siostry i Bracia!

Drodzy Przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej!

Jest taki czas „bardzo ciepły chodź grudniowy”, który lubimy chyba wszyscy. To czas Świąt Bożego Narodzenia. Święta gromadzą nas ze sobą. Spotykamy się w rodzinie często rozrzuconej po całym świecie. Jest wspólny stół najpierw ustawiony do wieczerzy wigilijnej, a później do spotkań świątecznych. Jest pięknie ozdobiona choinka – symbol życia i odradzania, „rajskie drzewo poznania dobra i zła”. Słychać kolędy. Obdarowujemy się prezentami. Chodź na parę chwil milkną spory, gasną kłótnie. Świat spowija spokój i radość. A gdy jeszcze do tego wszystkiego dopisze aura, spadnie śnieg, to czujemy się naprawdę niecodziennie.

Ten kanon kulturowo-religijny świąt Bożego Narodzenia, ulega jednak zmianie. Spotkanie zastępuje rozstanie. Zamiast przyjeżdżać do domu rodzinnego, coraz chętniej wyjeżdżamy na egzotyczne wakacje. Zamiast rozmowy ze sobą przy wieczerzy wigilijnej, jej uczestnicy często patrzą w telewizor. Świątynią staje się supermarket, a nie kościół czy kaplica. Zamiast tradycyjnych potraw, catering. Nie potrafimy porządnie zaśpiewać kolędy, bo ona też staje się zbytecznym dodatkiem. A zamiast szczerego przeproszenia i wybaczenia, wolimy dać coś w ramach akcji charytatywnej, żeby w ten sposób uspokoić sumienie. I chodź z badań socjologicznych wynika, że dla większości Polaków przeszkadza komercjalizacja świąt, to wielu spędza je jak marketingowy event, jak kolejny długi weekend.

Dobrze – Drodzy – że w nas pozostało wciąż żywe poczucie sakralności świąt. Dobrze, że w Oktawie Bożego Narodzenia jesteśmy dziś w kościele przy żłóbku i ołtarzu. Człowiek wierzący, chrześcijanin powinien wykorzystać tę sposobność i wielokrotnie przychodzić ze swoją rodziną, dziećmi lub indywidualnie do żłóbka, by tu uklęknąć i powierzyć Dzieciątku swoje sprawy i swoje życie. Zaś uczestnictwo we Mszy św. jest najprostszym sposobem przyjęcia Jezusa do swego serca, najlepszym Bożym Narodzeniem.

Antropologia chrześcijańska poucza nas, że człowiek jest istotą cielesno-duchową. Ale w zracjonalizowanym świecie przestajemy dostrzegać i rozumieć ten duchowy wymiar bytowości. Nawet w pojęciu Trójosobowego Boga łatwiej nam przychodzi zrozumieć osoby Ojca i Syna niż Ducha Świętego. Także i z tej racji, obecny rok liturgiczny został poświęcony Duchowi Świętemu. „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – to hasło duszpasterskie tegoż roku. Przypomina nam ono o tym, że Bóg jest „duchem” i człowiek jest po części istotą duchową. Mówi o naszym chrześcijańskim życiu, w którym zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym. I dlatego człowiek ochrzczony i bierzmowany powinien ciągle nastawiać się na odbiór darów Ducha Świętego. Jeżeli tego nie czyni, jeżeli nie wykorzystuje w swojej codzienności tychże darów, to jest podobny do żaglowca, który chodź jest piękny i sprawny do rejsu, stoi w miejscu bo nie ma rozpiętych żagli. I po to jest to przypomnienie duszpasterskie, byśmy przez ten nowy rok chcieli pogłębić naszą wiedzę i wiarę w Trzecią Osobę Boską, w Ducha Świętego. Byśmy sobie uświadomili, że On przenika nasze życie i jest obecny w nas. Chce byśmy ciągle prosili o Jego siedem darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej (KKK 1831). One wyzwalają w nas Bożą energię do życia i działania.

Pamiętamy z Dziejów Apostolskich, jak pierwsi chrześcijanie w gminie jerozolimskiej wybrali do pomocy „..Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego” (Dz 6,5). Dzisiaj słyszymy, że ten pierwszy diakon Kościoła został zabity za wiarę w Chrystusa. Przy swojej śmierci był napełniony Duchem Świętym „…patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga” (Dz 7, 55). Dzięki napełnieniu Duchem Świętym mógł zachować wiarę, okazać męstwo i wybaczyć swoim oprawcom. To jest bardzo ważna lekcja, która rzuca światło na Boże Narodzenie. Bo po mimo przyjścia Boga na świat, jest w nim ciągle tyle zła, przemocy, krzywdy czy egoizmu. Dlaczego tak jest? Dlaczego Syn Boży nie naprawił tego świata, nie powstrzymał np. kamienowania św. Szczepana? Dlatego, że my ludzie nie jesteśmy przedmiotami, które można naprawić. Jesteśmy osobami. A osoba jest wolna i tylko w wolności może się naprawić, zmienić, nawrócić. Jeśli w naszej wolności otworzymy się na dary Ducha Świętego, to jesteśmy w stanie oderwać się od zła, nawrócić się, a dodatkowo stać się lepsi i przyczynić się do tego, żeby nasz świat zmienił się też na lepszy. W komentarzu do dzisiejszej uroczystości jeden z wybitniejszych polskich teologów napisał tak: „Ostatecznym bowiem celem Bożego Narodzenia jest nasze życie wieczne. Po to Chrystus urodził się kiedyś dla ziemi, aby Szczepan mógł się narodzić dla nieba. Abyśmy my wszyscy mogli się kiedyś narodzić dla nieba”.

Umiłowani w Chrystusie Panu.

Św. Szczepan jest przykładem wyboru szczególnej drogi powołania. Diakonat i kapłaństwo, chociaż nie jest ani łatwiejszą, ani pewniejszą drogą do świętości niż inne, to jednak stawia człowieka w wyjątkowej relacji wobec Chrystusa i Kościoła. W kapłańskich dłoniach podczas konsekracji chleb staje się Ciałem, a kapłan „drugim Chrystusem”, bo biorąc do ręki Hostię mówi: „to jest Ciało moje”. Jest on także orędownikiem i szafarzem darów Ducha Świętego.

Od 25 lat, zadanie formowania nowych kandydatów do kapłaństwa w diecezji ełckiej, spoczywa na Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku. W mijającym roku, wraz z całą diecezją obchodziliśmy srebrny Jubileusz istnienia naszej Uczelni. Teraz wdzięczni Bogu za ludzi, wydarzenia i dotychczasową historie, z nadzieją wkraczamy w nowe ćwierćwiecze formacji przyszłych „żniwiarzy na niwie Pańskiej”. Mamy ufność w obietnicę Jezusa, który zapewnia nas, że „…Pan żniwa, pośle robotników na swoje żniwo”, jeśli tylko będziemy wytrwale i zgodnie o to prosić i tworzyć tzw. „atmosferę powołaniową”. Dlatego ze swojej strony kolejny raz proszę o modlitwę w tej intencji: księży, wspólnoty parafialne i wszystkich wiernych.

Młodzież męską, maturzystów i uczniów szkół średnich zainteresowanych życiem naszej Wspólnoty, zapraszamy na tzw. „Dni Otwarte Seminarium”, rekolekcje powołaniowe, czy inne spotkania okolicznościowe w murach naszego budynku. Informacje i zaproszenie na te spotkania można znaleźć na naszej stronie internetowej www.wsd.elk.pl, czy facebooku. Dzięki uprzejmości księży Proboszczów i Katechetów mam nadzieje, że będą one także przekazywane zainteresowanym bezpośrednio w Szkole lub na ogłoszeniach parafialnych.

Korzystając ze sposobności i świątecznej atmosfery dziękuję za dotychczasową modlitwę i wszelkie wsparcie materialne naszego Seminarium. Dziękuję także za dzisiejsze ofiary złożone na tacę, które są przeznaczone na potrzeby remontowo-konserwatorskie naszego budynku seminaryjnego. Wdzięczność wszystkim pomagającym wyrażamy nie tylko słowem, ale przede wszystkim modlitwą. W każdą niedzielę sprawowana jest Msza św. w intencji wszystkich naszych dobrodziejów i ofiarodawców. Ale też i w innym czasie nie brakuje modlitwy w intencjach rodzin, ludzi potrzebujących, chorych, cierpiących, w intencjach wspólnot parafialnych, naszej Ojczyzny, Kościoła i świata całego. Czynimy to podczas modlitw wspólnej i indywidualnej.

Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi, wszystkim Kapłanom, Ofiarodawcom, Dobrodziejom, Przyjaciołom naszego Seminarium, Diecezjanom i Gościom przekazuję od całej Wspólnoty seminaryjnej najlepsze pozdrowienia i najserdeczniejsze życzenia. Życzę pięknych, spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt. Życzę aby nadchodzący, Nowy 2018 Rok był, czasem błogosławionym, pełnym radości i dobrych owoców. Niech wszystkim nam towarzyszy zdrowie, radość, życzliwość ludzi i błogosławieństwo Bożej Dzieciny. Szczęść Boże!

Ks. Antoni Skowroński
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej

Życzenia na Boże Narodzenie

życzenia

1 Listopada Uroczystość Wszystkich Świętych

1 Listopada uroczystość

I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej – Stacja Dorosłych

22215326_1685626884821826_552360394_n

07.10.2017 Różaniec do granic i zakończenie peregrynacji figury MB Fatimskiej

22256488_1100998333364911_2945290475142637878_o

22256839_1100998426698235_3139171643238923798_o

22290056_1101000156698062_5893186260815234087_o

Dziękczynienie za posługę ks. bp. Romualda Kamińskiego

W czwartek, 5 października, uczestniczyliśmy w Mszy św. dziękczynnej za posługę pasterską bp. Romualda Kamińskiego, byłego biskupa pomocniczego naszej diecezji.

22218233_1099984800132931_1437643979487944556_o

22254821_1099985473466197_5027335739864549981_o

22255087_1099985646799513_2237701590098077463_o

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

5 października 2017 roku, alumni ełckiego seminarium rozpoczęli kolejny rok akademicki. Na początku zgromadziliśmy się na wspólnej Eucharystii, której przewodniczył ksiądz Biskup Jerzy Mazur, natomiast homilię wygłosił ksiądz Artur Hałucha, prefekt naszego seminarium. Następnie podczas sesji inauguracyjnej siedmiu alumnów I roku zostało przyjętych do grona studentów. Po immatrykulacji studentów, wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Karol Sokołowski – wykładowca teologii dogmatycznej w naszym seminarium. Spotkanie zakończyło się wspólną agapą w refektarzu seminaryjnym.

22219578_1099982586799819_4155396766081179100_o

22255088_1099982703466474_1262384915349278828_o

22289823_1099982840133127_8878512937558130437_o

Obłóczyny i kandydatura do święceń

Dnia 30.09.2017 r., po zakończonych rekolekcjach, alumni roku III uroczyście przyjęli strój duchowny z rąk bp. Romualda Kamińskiego, natomiast alumni roku V publicznie zgłosili swoją kandydaturę do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Polecamy ich w modlitwie.

22181614_1097505507047527_5268950147020463594_o

 

Kalendarium

Kalendarium WSD w Ełku – I semestr roku akademickiego 2017/2018

Wrzesień 2017

01.09.(pt) – Przyjazd alumnów roku I i rozpoczęcie formacji propedeutycznej

04.09.(pn)-22.09.(pt) – Praktyki katechetyczne roku IV, V

08.09.(pt) – Diecezjalne Dożynki w Pozezdrzu

09.09.(sb) – Jubileusz 25-lecia Caritas Diecezji Ełckiej

10.09.(nd) – Uroczystość 140-lecia objawień M.B. w Gietrzwałdzie. Msza św.

23-24.(sb-nd) – Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Organizacja i oprawa liturgiczna powierzona Diecezji Ełckiej. Jubileuszowe spotkanie Małżeństw i Rodzin

24.09.(nd) – Taca na potrzeby Seminarium

25.09.(pn) – Przyjazd alumnów roczników II-VI (do godz. 20.00)

27.09.(śr)-30.09.(sb) – Rekolekcje na rozpoczęcie roku akademickiego

28.09.(cz) – Zebranie Rady Wykładowców, godz. 13.00

30.09.(sb) – Obłóczyny, obrzęd kandydatury do święceń: Masz św. w Kaplicy Seminaryjnej, g. 10.00

Październik 2017

02.10.(pn) – Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych semestru I; uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/18 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

05.10.(cz) – Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/18 w WSD w Ełku

05.10.(cz) – Msza św. w katedrze ełckiej – pożegnanie bpa Romualda Kamińskiego, godz. 18.00

07.10.(sb) – „Różaniec do Granic”. 10.30 konferencja okolicznościowa i o 11.00 Msza św. na placu św. Jana Pawła II, pielgrzymka z różańcem do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego lub do parafii św. Rafała Kalinowskiego, adoracja i błogosławieństwo

08.10.(nd) – XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”, godz. 15.00 Msza św.
w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku

13.10.(pt) – Pielgrzymka maturzystów diecezji ełckiej na Jasną Górę

21.10.(sb) – I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej Stacja Dorosłych w Ełku. Msza św. o godz. 9.00
w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego w Ełku

23.10.(pn) – Spotkanie Diecezjalnej Komisji ds. Powołań Kapłańskich, Zakonnych i Misyjnych,
godz. 16.00

22-28.10.( nd-sb) – Tydzień Misyjny – Wystawa, Różaniec misyjny i okolicznościowa aukcja

25-27.10.(śr-pt) – Konferencje rejonowe

30.10.(pn) – Wyjazd na Uroczystość Wszystkich Świętych (po wykładach)

Listopad 2017

01.11.(śr) – Uroczystość Wszystkich Świętych. 10.00-12.00 modlitwy i wypominki za zmarłych, Msza św. o godz. 12.00 na cmentarzu przy kaplicy cmentarnej

02.11.(cz) – Powrót z Uroczystości Wszystkich Świętych (do godz. 17.00)

10-12.(pt-nd) – Dni otwartych drzwi w Seminarium (piątek od godz. 16.00 do niedzieli po obiedzie)

11.11.(sb) – Święto Niepodległości – dzień skupienia (Msza św. w Katedrze)

11.11.(sb) – Spotkanie z młodzieżą z KSM-u i program powołaniowy

12.11.(nd) – Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym

26.11.(nd) – Uroczystość Chrystusa Króla. Niedziela seminaryjna (wyjazd na parafię alumnów roczników II-VI)

26.11.(nd) – Spotkanie z rodzicami alumnów roku I (Msza św. w kaplicy WSD o godz. 10.00)

Grudzień 2017

04.12.(pn) – Wieczór św. Mikołaja, godz. 17.00 – spektakl roku V

10.12.(nd) – Dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie

08.12.(pt) – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – dzień skupienia

03.12.(nd) – Niedziela seminaryjna (wyjazd na parafię alumnów roczników II-VI)

09-10.(sb-nd) – Dni otwartych drzwi w Seminarium

19.12.(wt) – Miejska Wieczerza Wigilijna godz. 19.00

21.12.(cz) – Wieczerza Wigilijna w WSD

22.12.(pt) – Wyjazd alumnów na przerwę świąteczną (po Mszy św. i śniadaniu)

26.12.(pn) – Święto św. Szczepana – taca na Seminarium

Styczeń 2018

06.01.(pt) – Uroczystość Objawienia Pańskiego – udział alumnów w Orszaku Trzech Króli

07.01.(nd) – Niedziela seminaryjna. Pobyt alumnów w parafiach

Powrót z ferii świątecznych (do godz. 21.00)

08.01.(pn) – Zajęcia dydaktyczne

08.(pn) -17.(śr) – Sesja zaliczeniowa

13.01.(sb) – Spotkanie opłatkowe ze Wspólnotą Przyjaciół WSD w Ełku (Msza św. o godz. 10.00
w kaplicy seminaryjnej; przedstawienie przygotowane przez alumnów, obiad)

14.01.(nd) – Dzień skupienia

17.01.(śr) – XIV rocznica śmierci bpa Edwarda Samsela

17.01.(śr) – Zakończenie wykładów I semestru

18.01.(cz) – 31.01.(śr) – Zimowa sesja egzaminacyjna

18-25.01 – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

26.01.(pt) – VI Interdyscyplinarny Dzień Św. Tomasza z Akwinu

Luty 2018

01.02.(cz) – Zakończenie zajęć dydaktycznych I semestru. Zebranie Rady Wykładowców, godz. 13.00

01-04.(cz-nd) – Rekolekcje powołaniowe w WSD, początek godz. 17.00

04.(nd) – 11.02.(nd) – Przerwa międzysemestralna

11.02.(nd) – Niedziela seminaryjna (wyjazd na parafię alumnów roczników II-VI)

12.02.(pn) – Początek zajęć dydaktycznych semestru II

13.02.(wt) – Egzamin Ex Universa Theologia – rok VI – godz. 10.00

13.02.(wt) – Wieczór ostatkowy, godz. 17.00

14.02.(śr) – Środa popielcowa. Rekolekcje wielkopostne. Początek praktyk diakońskich

 

Alumni I roku

Prezentujemy studentów I roku naszego Wyższego Seminarium Duchownego. Prosimy o modlitwę w ich intencji.

21551888_1086225508175527_7054570226392822543_o

1. al. JAKUB ANDRUSZKIEWICZ
parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Giżycku
2. al. ŁUKASZ KALINOWSKI
parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Prostkach
3. al. MARCIN KOWALEWSKI
parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Białymstoku
4. al. DAWID KRUSZEWSKI
parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Ełku (parafia zamieszkania pw. Św. Jana Pawła II w Ełku)
5. al. PAWEŁ SOKOŁOWSKI
parafia pw. Św. Anny w Giżycku
6. al. ALEKSANDER SZEFLER
parafia pw. Św. Brunona w Giżycku
7. al. MARIUSZ WALIO
parafia pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach
8. al. KAMIL WIELGAT
parafia pw. Świętej Rodziny w Augustowie

« Starsze Nowsze »

Facebook

Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku