Page 3 of 12

Eucharystia z papieżem Franciszkiem

Powoli rozpoczynamy naszą formację.
Wczoraj wszyscy przyjechaliśmy do Kowna, aby spotkać się na Mszy Świętej z Papieżem Franciszkiem.

Pozdrawiamy!

Witamy alumnów roku I

Dnia 3 września 2018 r. pięciu alumnów roku pierwszego rozpoczęło swój rok propedeutyczny w WSD w Ełku. Polećmy ich naszej modlitwie.

41688071_1338461036285305_3351918908750692352_o

41688144_1338461166285292_4423324536829640704_o

41691799_1338461102951965_1385904011328094208_o

1. al. Światosław Czernega
parafia pw. św. Tomasza w Ełku
2. al. Jakub Milewski
parafia pw. bł. Anieli Salawy w Suwałkach
3. al. Paweł Paszkiewicz
parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu
4. al. Artur Tomkiewicz
parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (obecnie – Królowej Męczenników) w Suwałkach

Dożynki Diecezji Ełckiej – fotorelacja

Zgodnie z zapowiedzą z poprzedniego wpisu, 8 września odbyły się coroczne dożynki diecezjalne z udziałem naszego seminarium. Uroczystej koncelebrze przewodniczył ksiądz biskup Jerzy Mazur.

 

Dożynki Diecezji Ełckiej – Gołdap, 8 września 2018 r.

20180808-p02_plakat-A3-Dożynki-2018-Gołdap

PROGRAM DOŻYNEK:

godz. 10.00 – rozpoczęcie uroczystości na stadionie miejskim przed Promenadą Zdrojową w Gołdapi. Prezentacja wieńców dożynkowych i procesja na plac celebry (Promenada Zdrojowa).

godz. 11.00 – Msza św. dożynkowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jerzego Mazura,
Biskupa Ełckiego;

po Mszy św.:

– agapa; dzielenie się chlebem z tegorocznych plonów;

– program przygotowany przez Alumnów WSD w Ełku i występy zespołów ludowych;

– ogłoszenie werdyktu Komisji oceniającej wieńce (kategorie: wieniec tradycyjny, wiązanka żniwna, wieniec z elementami pobożności Eucharystycznej, wieniec z elementami pobożności Maryjnej, Korona żniwna, pomysłowość, wielkość wieńca).

godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji Rolników.

23.06.2018 Zakończenie roku akademickiego

Z błogosławieństwem księdza biskupa, po mszy świętej na zakończenie roku akademickiego, nasi klerycy wracają do swoich rodzinnych parafii na okres wakacji. Jest to zasłużony czas odpoczynku, ale nie tylko.  III i IV rok odbędzie praktyki katechetyczne  w szkołach, natomiast wszyscy klerycy zobowiązani są do praktyk rekolekcyjnych, udziału w pielgrzymkach i oczywiście pomocy na parafiach. Wszystkich prosimy o modlitewne wsparcie, aby ten czas był czasem regeneracji sił w komunii z Chrystusem.

koniec

koniec1

koniec2

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku na rok akademicki 2018/2019

Chrystus wzywa wielu spośród was.
On potrzebuje waszych osób, waszej energii,
waszej inteligencji, waszej wiary,
waszej miłości, waszej świętości…

św. Jan Paweł II

Drogi Młody Przyjacielu!

Jeśli już podjąłeś decyzję o wstąpieniu na drogę do kapłaństwa i wyrażasz chęć służenia Bogu i Kościołowi w Diecezji Ełckiej, zgłoś się osobiście do Rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.

Studia magisterskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku, przygotowujące kandydatów do kapłaństwa, trwają 6 lat (12 semestrów). Dodatkowa specjalizacja nauczycielska, realizowana w toku studiów, umożliwia absolwentom – kapłanom podjęcie pracy w szkołach i innych placówkach objętych systemem oświaty.

Alumni WSD w Ełku formalnie są studentami Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dlatego część dokumentów należy złożyć w Rektoracie WSD w Ełku, a część dostarczyć do Olsztyna.

Od kandydatów na I rok studiów wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

A. W rektoracie WSD w Ełku

 1. Własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do WSD z uwzględnieniem motywacji;
 2. Własnoręcznie napisany życiorys;
 3. Świadectwo chrztu i bierzmowania;
 4. Opinia Księdza Proboszcza o kandydacie i rodzinie;
 5. Opinia katechety;
 6. Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/ Okręgową Komisję Egzaminacyjną, lub poświadczona kopia);
 7. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis wydany przez szkołę lub poświadczona kopia);
 8. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na obranym kierunku studiów;
 9. Dwie fotografie;

Należy osobiście zgłosić się do Rektoratu WSD w Ełku przy ul. Kościuszki 9 i złożyć wyżej wymienione dokumenty. Podczas składania dokumentów odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.

Wszelkie pytania można kierować bezpośrednio do Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku przy ul. Kościuszki 9, tel. 87 621 75 20, lub na adres poczty elektronicznej: wsd@diecezja.elk.pl

B. Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 1. Terminy
 • Rejestracja w systemie internetowym IRK (obowiązkowa): 5 czerwca – 9 lipca 2018 r.
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej: do 9 lipca 2018 r.
 • Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia: 13 lipca 2018 r.
 • Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów: do 20 lipca 2018 r.
 1. Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

a) podpisane podanie (na formularzu z IRK)

b) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub poświadczona kopia;

c) świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy „nowej matury„); świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy „starej matury„) – do wglądu.

d) fotografię w formie elektronicznej (format jpg) na nośniku elektromagnetycznym;

e) trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL;

f) kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2).

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.uwm.edu.pl/wt

Słowa Jezusa Chrystusa: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9,37-38) brzmią niezwykle aktualnie szczególnie dzisiaj. Dlatego zachęcamy wszystkich do modlitwy o nowe i święte powołania do stanu kapłańskiego, aby młodzi ludzie z radością i pokojem w sercu przyjęli zaproszenie do kapłaństwa, które Chrystus do nich kieruje, i aby na Jego miłość potrafili odpowiedzieć swoją miłością.

ks. dr Antoni Skowroński
Rektor WSD w Ełku

IMG_6730

1 czerwca – Dzień Dziecka

Na festynie z okazji Dnia Dziecka na Placu Świętego Jana Pawła II nie zabrakło również uczty duchowej pod przewodnictwem księdza biskupa Jerzego Mazura z asystą naszych seminarzystów.

IMG_5832 IMG_5859 IMG_5896 IMG_5927

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

31 maja 2018 obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, tj. Boże Ciało. Nasza wspólnota seminaryjna wraz z mieszkańcami Ełku uczestniczyła w Mszy Świętej pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura, która tradycyjnie odbyła się na placu św. Jana Pawła II. W tym roku jednakże była wyjątkowa, ponieważ koncelebrował ją kardynał John Ribat MSC, oraz arcybiskup Józef Roszyński SVD (Papua Nowa Gwinea). Bezpośrednio po Mszy Św. udaliśmy się w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy.

IMG_5519 IMG_5556 IMG_5688 IMG_5678 IMG_5726 IMG_5746 IMG_5740

Święcenia Prezbiteratu

Dzisiaj, w Ełckiej Katedrze, ksiądz biskup Jerzy Mazur wyświęcił na prezbiterów trzech diakonów z naszej diecezji. Zachęcamy do modlitwy za naszych nowych kapłanów.
Neoprezbiterzy:
ks. Arkadiusz Gutowski
ks. Piotr Paliwoda
ks. Krzysztof Puczyłowski

!portret2 IMG_2617 IMG_2629 IMG_2646 IMG_2648 IMG_2659 IMG_2681 IMG_2705 IMG_4021 IMG_4085

Święcenia Diakonatu

W dniu 05.05.2018, w Bargłowie Kościelnym, w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
4 naszych alumnów przyjęło sakrament święceń diakonatu z rąk Ordynariusza Diecezji Ełckiej, księdza biskupa Jerzego Mazura. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, aby godnie pełnili swoje posługi i byli szczerymi świadkami ewangelii Chrystusowej.
Wyświęceni na diakonów:
dk. Piotr Bączyński
dk. Piotr Bortkiewicz
dk. Cezary Kościuk
dk. Radosław Gulan

 

31530985_1223229161141827_8422230000425500672_o  31934372_1223229441141799_4709087651838296064_o 31939705_1223230504475026_8044186545239883776_o 31944154_1223227487808661_375581390952988672_o 31948775_1223225907808819_4520695405389807616_o 31960349_1223230614475015_13818516109000704_o

 

« Starsze Nowsze »

Facebook

Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku