Page 3 of 9

Dożynki Diecezji Ełckiej – Pozezdrze – 8 września 2017 r.

21017571_487770848242356_1472285996_o

Program Dożynek Diecezjalnych:

godz. 10.00 – rozpoczęcie uroczystości w kościele parafialnym i prezentacja wieńców dożynkowych, a następnie procesja na plac celebry;

godz. 11.00 – Msza św. dożynkowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego;

po Mszy św.:

– agapa; dzielenie się chlebem z tegorocznych plonów;

– program przygotowany przez Alumnów WSD w Ełku oraz występy Orkiestry Dętej z Węgorzewa, Chóru Belcanto, zespołu „Złote Nutki”;

– ogłoszenie werdyktu Komisji oceniającej wieńce (kategorie: wieniec tradycyjny, wiązanka żniwna, wieniec z elementami pobożności Eucharystycznej, wieniec z elementami pobożności Maryjnej, Korona żniwna, pomysłowość, wielkość wieńca).

– godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji Rolników.

– godz. 15:30 -19:30 występy zespołów: „Złote Nutki” + Zumba, z Werby (Ukraina),  Klub 11 MPA Węgorzewo, „Nadija”, „Barwy Jesieni”, „Alebabki”, studio wokalne GOK Pozezdrze, Chór „Josephus”, „Improwizacja”, „Break Dance” GOK Pozezdrze

– od 19:30 zabawa z zespołem Alec Deo;

Rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku na rok akademicki 2017/2018

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku na rok akademicki 2017/2018

Chrystus wzywa wielu spośród was.
On potrzebuje waszych osób, waszej energii,
waszej inteligencji, waszej wiary,
waszej miłości, waszej świętości…

św. Jan Paweł II

Drogi Młody Przyjacielu!

Jeśli już podjąłeś decyzję o wstąpieniu na drogę do kapłaństwa i wyrażasz chęć służenia Bogu i Kościołowi w Diecezji Ełckiej, zgłoś się osobiście do Rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.

Studia magisterskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku, przygotowujące kandydatów do kapłaństwa, trwają 6 lat (12 semestrów). Dodatkowa specjalizacja nauczycielska, realizowana w toku studiów, umożliwia absolwentom – kapłanom podjęcie pracy w szkołach i innych placówkach objętych systemem oświaty.

Alumni WSD w Ełku formalnie są studentami Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dlatego część dokumentów należy złożyć w Rektoracie WSD w Ełku, a część dostarczyć do Olsztyna.

Od kandydatów na I rok studiów wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

A. W rektoracie WSD w Ełku

 1. Własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do WSD z uwzględnieniem motywacji;
 2. Własnoręcznie napisany życiorys;
 3. Świadectwo chrztu i bierzmowania;
 4. Opinia Księdza Proboszcza o kandydacie i rodzinie;
 5. Opinia katechety;
 6. Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/ Okręgową Komisję Egzaminacyjną, lub poświadczona kopia);
 7. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis wydany przez szkołę lub poświadczona kopia);
 8. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na obranym kierunku studiów;
 9. Dwie fotografie;

Należy osobiście zgłosić się do Rektoratu WSD w Ełku przy ul. Kościuszki 9 i złożyć wyżej wymienione dokumenty. Podczas składania dokumentów odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.

Wszelkie pytania można kierować bezpośrednio do Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku przy ul. Kościuszki 9, tel. 87 621 75 20, lub na adres poczty elektronicznej: wsd@diecezja.elk.pl

B. Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 1. Terminy
 • Rejestracja w systemie internetowym IRK (obowiązkowa): 6 czerwca – 6 lipca 2017 r.
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej: do 6 lipca 2017 r.
 • Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia: 12 lipca 2017 r.
 • Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów: do 27 lipca 2017 r.
 1. Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

a) podpisane podanie (na formularzu z IRK)

b) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub poświadczona kopia;

c) świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy „nowej matury„); świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy „starej matury„) – do wglądu.

d) fotografię w formie elektronicznej (format jpg) na nośniku elektromagnetycznym;

e) trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL;

f) kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2).

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.uwm.edu.pl/wt

Słowa Jezusa Chrystusa: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9,37-38) brzmią niezwykle aktualnie szczególnie dzisiaj. Dlatego zachęcamy wszystkich do modlitwy o nowe i święte powołania do stanu kapłańskiego, aby młodzi ludzie z radością i pokojem w sercu przyjęli zaproszenie do kapłaństwa, które Chrystus do nich kieruje, i aby na Jego miłość potrafili odpowiedzieć swoją miłością.

ks. dr Antoni Skowroński

Rektor WSD w Ełku

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

15 czerwca 2017 obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, tj. Boże Ciało. Nasza wspólnota seminaryjna wraz z mieszkańcami Ełku uczestniczyła w Mszy Świętej pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura, która tradycyjnie odbyła się na placu św. Jana Pawła II. Bezpośrednio po Mszy Św. udaliśmy się w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy.

19095653_1033888026742609_2371885010764247277_o

19143836_1033887236742688_110975268942148536_o

19222835_1033886760076069_1018116067666706929_o

Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej Stacja Młodzieżowa

18699860_1761001303916222_3935893487636250497_n

Figura Matki Bożej Fatimskiej w Seminarium

Po uroczystościach z okazji rozpoczęcia I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej, do naszego seminarium przybyła figura Matki Bożej Fatimskiej. Przez dwa dni zawierzaliśmy Matce Bożej Fatimskiej całą naszą wspólnotę. W swoich modlitwach pamiętaliśmy również o naszych rodzinach, przyjaciołach, parafiach, darczyńcach i o wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę.

18768404_1025627770901968_4754963485088695679_o

18815448_1025628467568565_9195664242488888915_o

1 czerwca – I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej. Stacja Dziecięca

18738993_1025622600902485_8553885696089494518_o

18879891_1025623500902395_7126368507776730692_o

XII Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji dnia dziecka, I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej – Stacja Dziecięca

plakat2017

Święcenia Kapłańskie A.D. 2017

Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących je i ich najbliższych, ale także dla całej diecezji. Diakoni przygotowują się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą oraz bezpośrednio przez kilkudniowe rekolekcje pod kierunkiem Ojca Duchownego.

W sobotę 20 maja 2017 roku podczas uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Ełckiej J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur Biskup Ełcki udzielił święceń kapłańskich 4 diakonom.

NEOPREZBITERZY A.D. 2017
(parafia rodzinna)

1. ks. Marcin Jasiński

Augustów, par. pw. Świętej Rodziny

2. ks. Daniel Kowalski

Rożyńsk Wielki, par. pw.  Świętego Szczepana

3. ks. Michał Maciejewski

Judziki, par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

4. ks. Dawid Tulkis

Gąski, par. pw. Świętego Antoniego

18595352_1016480708483341_468707462783216922_o

Święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu są pierwszym stopniem święceń i kandydatów do kapłaństwa wprowadzają w ostatni, bezpośredni etap przygotowania do przyjęcia prezbiteratu. Diakoni stanowią najniższy stopień w hierarchii kościelnej. Każdy nowo wyświęcony diakon uroczyście ślubuje żyć w celibacie, być posłusznym swojemu biskupowi oraz zobowiązuje się do codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza). Diakon jest powołany, by służyć biskupowi i prezbiterom.

6 maja 2017 roku 3 alumnów V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku przyjęło w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Augustowie święcenia diakonatu:

 1. Arkadiusz Gutowski
  Ełk, par. pw. Chrystusa Sługi
 2. Piotr Paliwoda
  Biała Piska, par. pw. Świętego Andrzeja Boboli
 3. Krzysztof Puczyłowski
  Augustów, par. pw. Świętego Jana Chrzciciela

DSC_0733

DSC02142

Uroczystość Świętego Wojciecha – patrona diecezji

W ełckiej katedrze 24 kwietnia obchodziliśmy diecezjalną uroczystość ku czci św. Wojciecha, a także imieniny pasterza diecezji – bpa Jerzego Mazura. Obchody rozpoczęliśmy nieszporami w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa w Ełku. Następnie uroczystą procesją przeszliśmy do katedry ełckiej, gdzie odbyła się Msza św. pod przewodnictwem abpa Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego.

18121908_1000942840037128_9158753142492708418_o

18121914_1000940856703993_310410817073813190_o

18056324_1000941583370587_5713820353922014012_o

« Starsze Nowsze »

Facebook

Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku