Page 9 of 9

Życzenia Wielkanocne

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”
J 11, 25

Czcigodni Kapłani, 

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy 

Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku

zmartwychwstay_pan

W tych dniach jesteśmy zaproszeni do udziału w Misterium Paschalnym Jezusa Chrystusa. Kontemplując tajemnicę Jego męki, śmierci i zmartwychwstania odkrywamy wspaniałość Bożej miłości oraz wyjątkowość daru naszego zabawienia. Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Pan daje nam nowe życie w komunii z Bogiem.

Serdecznie życzymy, aby Zwycięzca śmierci, piekła i szatana napełniał nasze serca swoim pokojem i miłością. Niech On będzie źródłem niezachwianej wiary oraz nadziei, która wszystko przetrwa i zwycięża. Niech uczestnictwo w Misterium Paschalnym uzdolni nas do odważnego i radosnego świadczenia, że Pan zmartwychwstał i żyje.
Zmartwychwstałemu Panu polecamy naszych Przyjaciół i Dobroczyńców, prosząc aby błogosławił żyjącym, a zmarłych obdarzył radością wieczną w Domu Ojca.

Alumni WSD w Ełku

Ełk, Wielkanoc 2016 r.

Sympozjum naukowe ku czci św. Tomasza z Akwinu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Sympozjum Naukowym: IV Interdyscyplinarny Dzień Świętego Tomasza z Akwinu pt.: ”Prawda czy Miłosierdzie? Refleksja nad doktryną i praktyką Kościoła”. Sympozjum odbędzie się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku (ul. Kościuszki 9) dnia 27 stycznia (środa) 2016 r.W załączeniu szczegółowy program sympozjum. Proszę także o przekazanie tej informacji innym zainteresowanym z parafii, zwłaszcza katechetom czy członkom różnych grup i duszpasterstw parafialnych.
Ponawiając zaproszenie, serdecznie pozdrawiam.

ks. Antoni Skowroński – Rektor WSD w Ełku

Życzenia Bożonarodzeniowe

Ełk, Boże Narodzenie 2015
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

„Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”
(Łk 2,14)

Przewielebni Księża, Siostry Zakonne, Klerycy,Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy WSD w Ełku !

W tę Świętą Noc Bożego Narodzenia chóry anielskie wyśpiewują chwałę Boga Trójjedynego. Uwielbiają Boga i zwiastują ziemi radość wielką i pokój. Ukazują Maleńkie Dziecię urodzone w stajence, które przyszło na świat w ubóstwie, a pragnie ubogacić każdego człowieka. Klęknijmy zatem przed Nim w pokorze, wyśpiewajmy Mu chwałę wraz z aniołami, oddajmy pokłon wraz z pasterzami. Otwórzmy swoje serca i przyjmijmy Jego łaski, byśmy mogli iść i swoim życiem głosić tę wielką radość, że Bóg jest z nami.
W tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia wpatrujemy się w Oblicze Bożego Dzieciątka i pozostajemy z Wami w duchowej łączności, by wspólnie przeżywać radość z przyjścia Pana. Was wszystkich wraz z Waszymi Rodzinami i Bliskimi polecamy Bogu, który jest „miłością i miłosierdziem samym”. W imieniu Moderatorów, Wykładowców, Pracowników i Alumnów naszego Seminarium życzymy, aby pokój płynący z betlejemskiej stajenki napełniał Wasze serca każdego dnia, a blask Gwiazdy, prowadzącej do Jezusa, wskazywał Wam drogę. Niech błogosławieństwo Nowonarodzonego Dzieciątka towarzyszy Wam w całym Nowym 2016 Roku, a Jego miłosierna miłość przenika Waszą codzienność.

Z darem modlitwy i wdzięczności…

Senior alumnów – dk. Paweł Lenda Rektor WSD – Ks. Antoni Skowroński

wraz z całą wspólnotą kleryków i księży WSD w Ełku

Nowsze »

Facebook

Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku