Święcenia Kapłańskie A.D. 2015

Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących je i ich najbliższych, ale także dla całej diecezji. Diakoni przygotowywali się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą oraz bezpośrednio przez kilkudniowe rekolekcje pod kierunkiem Ojca Duchownego.

 

W sobotę 16 maja 2015 roku podczas uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Ełckiej J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur Biskup Ełcki udzielił święceń kapłańskich 7 diakonom.

NEOPREZBITERZY A.D. 2015
(parafia rodzinna)

1. ks. Łukasz Guzowski

Wieliczki, par. pw. Narodzenia N.M.P.

2. ks.Wojciech Kondratowicz

Prostki, par. pw. św. Antoniego Padewskiego

3. ks. Jacek Łukaszewicz

Judziki, par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

4. ks. Mariusz Pawlina

Budry, par. pw. Trójcy Przenajświętszej

5. ks. Konrad Sęk

Gołdap, par. pw. N.M.P. Matki Kościoła

6. ks. Konrad Sobiecki

Ruciane Nida, par. pw. Trójcy Św.

7. ks. Adam Żełobowski

Ruciane Nida, par. pw. Trójcy Św.