ks. bp mgr lic. Jerzy Mazur SVD Wykład monograficzny: Zadania misyjne i ewangelizacyjne Kościoła w świecie współczesnym
ks. dr Antoni Skowroński
Historia filozofii

Antropologia filozoficzna i kulturowa

Metodologia ogólna nauk

ks. dr Wojciech Serowik
Teologia dogmatyczna
ks. dr Dariusz Brozio Kierownictwo duchowe

Teologia duchowości

Wprowadzenie w chrześcijaństwo
– modlitwa

Seminarium naukowe

ks. mgr lic. Mieczysław Brzóska Prawo kanoniczne i wyznaniowe
ks. dr Jerzy Fidura Ekumenizm

Teologia fundamentalna

Seminarium naukowe

ks. dr Maciej Gilewski Prawo kanoniczne
ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz
Historia Kościoła

Seminarium naukowe

ks. dr Marek Bednarski
Stary Testament

Historia i geografia biblijna

ks. dr Andrzej Jaśko Wprowadzenie do Pisma Świętego

Teologia biblijna

ks. dr Stanisław Jóźwiak Etyka

Proseminarium

Teologia moralna

Teoria i praktyka spowiedzi

Seminarium naukowe

ks. dr Ryszard Sawicki
Pedagogika

Teologia pastoralna

Seminarium naukowe

ks. mgr Adam Kolbusz Technologia informacyjna
ks. dr Tomasz Kopiczko Animowanie działań edukacyjnych i pracy wychowawczej z młodzieżą

Dydaktyka ogólna

Katechetyka

Metodyka nauczania religii

Technologia informacyjna w nauczaniu religii

ks. dr Wojciech Kotarski Diagnoza i terapia pedagogiczna

Dydaktyka nauczania religii

Edukacja religijna osób z niepełnosprawnością

Katechetyka szczegółowa

ks. dr Maciej Maciukiewicz Liturgika

Teologiczne aspekty świętowania niedzieli

Wspólnoty i ruchy w Kościele Katolickim

Seminarium naukowe

ks. dr Jacek Graszk
Wprowadzenie do Pisma Świętego

Język grecki

Nowy Testament

ks. mgr Tomasz Grabowski
Historia sztuki i konserwacja zabytków
ks. dr Marcin Oleksy Muzyka kościelna
ks. dr Arkadiusz Orzeł Katolicka nauka społeczna
 ks. mgr lic. Artur Hałucha Homiletyka
 ks. dr Marcin Sieńkowski Teoria poznania

Logika

Historia filozofii

ks. dr hab. Jerzy Sikora Homiletyka

Komunikacja interpersonalna

Kwestie poprawności językowej

ks. dr Jan Skorupski Misjologia
ks. mgr lic. Radosław Rybarski
Psychologia ogólna

Psychologia rozwojowa

Psychologia pastoralna

Psychologiczne postawy wychowania i nauczania

ks. dr Karol Sokołowski Teologia dogmatyczna

Sekty i nowe ruchy religijne

ks. dr hab. Stanisław Strękowski Język łaciński

Patrologia

Seminarium naukowe

ks. dr hab. Roman Szewczyk Prawo kanoniczne

Seminarium naukowe

ks. dr Paweł Tarasiewicz Metafizyka

Filozofia Boga

Wstęp do filozofii

ks. dr Jacek Uchan Teologia moralna

Seminarium naukowe

ks. dr Józef Węcławik SVD Religiologia
ks. dr Dariusz Zalewski Język łaciński

Patrologia

p. mgr Agnieszka Gilewska Język angielski
p. mgr Katarzyna Grzymkowska Język niemiecki
p. mgr Zuzanna Hołubowicz Profesjonalny rozwój nauczyciela
p. mgr Piotr Kowalewski Emisja głosu
p. mgr Marian Malewski Wychowanie fizyczne
p. mgr Tomasz Sulima Muzyka kościelna