Głos Serca – Czerwiec 2020

W końcu kolejny numer Głosu Serca!

Po miesięcznej przerwie wydawania naszego czasopisma, spowodowanej przez pandemię koronawirusa, przy­gotowaliśmy dla was przedwakacyjny numer naszej gazetki w formie elektro­nicznej, bo tylko na taką w aktualnym czasie pandemii mogliśmy sobie po­zwolić.

Dziękujemy za Wasze wsparcie oraz za­pewniamy o naszej modlitwie za Was!

Plik w załączniku poniżej:

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wspólnota seminaryjna przeżywała wraz ze wspólnotą parafii katedralnej  pw. św. Wojciecha w Ełku.

Mogliśmy w roku duszpasterskim, z hasłem przewodnim: „Wielka tajemnica wiary”, pochylać się głębiej nad tajemnicą Eucharystii w czasie rozważań przy każdej stacji. Mogliśmy usłyszeć, że Ten sam Chrystus, który był niesiony w uroczystej procesji, pragnie przede wszystkim, być przez nas spożywanym, abyśmy mieli życie wieczne.

Niech każde przyjęcie komunii świętej umacnia w nas trwanie w Chrystusie i ożywia naszą wiarę w Chrystusa Eucharystycznego.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

W uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w naszej kaplicy, która jest pod tym wezwaniem, przeżywaliśmy sumę odpustową.

Gościliśmy wielu znamienitych kapłanów, zaś Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. dr Andrzej Jaśko, wcześniejszy rektor naszego Seminarium.

Bóg zapłać za ten czas i wszelkie łaski, które zostały nam i osobom, za które się modliliśmy, wyświadczone.

Udzielnie posługi akolitatu

Dzisiaj radość w naszej Wspólnocie. A dlaczego? Nasz brat z IV roku, przyjął posługę akolity! Udzielił jej J.E. Ks. Bp Adrian Galbas SAC, który przewodniczył porannej Eucharystii i wygłosił homilię.

Do posługi przystąpił:
 al. Marcin Jasionowski
 Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach

Dziękujemy Bogu za dar powołania każdego alumna w Ełckim Seminarium, i za każdy krok uczyniony ku Chrystusowemu Kapłaństwu.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2020

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego nie zabrakło naszej wspólnoty seminaryjnej na uroczystościach odpustowych w Studzienicznej. Wzięliśmy udział w dwóch Mszach Świętych. O 10:00 przewodniczył Ksiądz Rektor Antoni Skowroński, zaś o 12:00 J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD. Cieszyliśmy się także obecnością Księży Neoprezbiterów.

Mszę Świętą sprawowaliśmy w intencji naszych dobroczyńców i ofiarodawców, dziękując za okazywane wsparcie modlitewne i finansowe. Prosimy o modlitwę w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

Święcenia Prezbiteratu 2020

Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących je i ich najbliższych, ale także dla całej diecezji. Diakoni przygotowują się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą oraz bezpośrednio przez kilkudniowe rekolekcje pod kierunkiem Ojca Duchownego.

NEOPREZBITERZY A.D. 2020
(parafia rodzinna)

1. Ks. mgr Łukasz Kulikowski

Olecko, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

2. Ks. mgr Janusz Lisowski

Kowale Oleckie, par. pw. Świętego Jana Chrzciciela

3. Ks. mgr Radosław Orchowski

Ełk, par. pw. Świętego Wojciecha BM

4. Ks. mgr Przemysław Pastewski

Ełk, par. pw. Świętego Rafała Kalinowskiego

5. Ks. mgr Marcin Rymarczyk

Korsze, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

6. Ks. mgr Tomasz Zajkowski

Raczki, par. pw. Trójcy Przenajświętszej

Święcenia Diakonatu 2020

Diakon ma obowiązek głosić Ewangelię Chrystusa, i żyć tym, czego naucza. Ma naocznie budować to co zapisane w Piśmie świętym – ma budować wspólnotę, ma wcielać Słowo w życie, a przez to czynić Je wiarygodnym.

Pełni także „służbę liturgii”. Do jego głównych form posługi liturgicznej zalicza się: sprawowanie chrztu, rozdawanie Eucharystii (diakon w przeciwieństwie do akolitów i świeckich szafarzy, jest już zwyczajnym szafarzem komunii świętej). Czyta Ewangelię, głosi Słowo Boże, podaje intencje modlitwy wiernych, usługuje kapłanowi, stojąc obok niego, sprawuje sakramentalia, przewodniczy obrzędom pogrzebu.

Kandydat przystępujący do święceń diakonatu ślubuje swojemu biskupowi cześć i posłuszeństwo, a także celibat, czyli zobowiązanie do życia w bezżeństwie i czystości. Jest również zobowiązany do odmawiania Liturgii Godzin.

Już pierwsze wspólnoty chrześcijan znają trzy formy i stopnie urzędu wynikającego ze święceń: Biskupi, Prezbiterzy, Diakoni. Diakoni powinni pracować w ścisłej i serdecznej jedności z biskupem. Są oni jego współpracownikami. Każdy diakon spełnia swoją funkcję na trzech płaszczyznach: Słowa, Liturgii i Miłości.

9. maja 2020 roku 2 alumnów V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku przyjęło w Katedrze Ełckiej święcenia diakonatu:

  1. Dk. Paweł Jewdokimow

Olecko, par. pw. NMP Królowej Polski

  1. Dk. Sebastian Margiewicz

Suwałki, par. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

« Older posts