Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

Dzień Uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP jest wyjątkowym dniem dla naszego Seminarium. Trwamy w ustanowionym roku tego Świętego, lecz przede wszystkim, św. Józef jest patronem naszego Seminarium.

Podczas Mszy Świętej o godz. 12:00 pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura prosiliśmy o nowe i liczne i święte powołania do naszej Wspólnoty, a także dziękowaliśmy za każdego już powołanego, aby św. Józef wypraszał wszelkie łaski w dążeniu do kapłaństwa.

Klerycy w Ełckim Karmelu

Dokładnie tydzień temu nasi klerycy przyczynili się do powstania pięknego dzieła, a mianowicie nowej płyty ewangelizacyjnej.

Wielu alumnów wraz z naszymi kochanymi Siostrami z Karmelu nagrywało piosenki, które będziemy mogli usłyszeć już niebawem.

Do ukazania się płyty jeszcze potrzeba trochę pracy, funduszu i modlitwy.

Posługi Lektoratu i Akolitatu

W sobotę (20.02.2021) alumni z roku III i IV przyjęli z rąk J.E. Bpa Adriana Galbasa SAC posługi lektoratu i akolitatu.
Obie posługi mają swoją silną wymowę w czasie sprawowanej Eucharystii, choć nie tylko.

Lektor ma za zadanie usługiwać wokół stołu Słowa Bożego, jakim jest ambona. Czyni to poprzez umiłowanie tego Słowa, życie nim na co dzień i przekazywanie go, odczytywaniem lekcji mszalnych.

Głównym zaś miejscem posługi akolity jest stół Eucharystyczny. Dokonuje się to poprzez szczególne rozmiłowanie się w Jezusie sakramentalnym, by jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej, mógł Go przekazywać braciom i siostrom w wierze.

Posługę akolitatu przyjęli:
al. Łukasz Kalinowski, parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Prostkach
al. Marcin Kowalewski, parafia pw. Przemieniena Pańskiego w Jałówce
al. Dawid Kruszewski, parafia pw. Św Jana Pawła II w Ełku
al. Paweł Sokołowski, parafia pw. Św Anny w Giżycku
al. Kamil Marian Wielgat, parafia pw. Świętej Rodziny w Augustowie

Zaś lektorami zostali ustanowieni:
al. Jakub Milewski, parafia pw. bł. Anieli Salawy w Suwałkach
al. Paweł Paszkiewicz, parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu
al. Artur Marek Tomkiewicz, parafia pw. Matki Bożej Królowej Męczenników w Suwałkach

Prosimy o modlitwę w intencji nowo ustanowionych oraz o nowe i święte powołania kapłańskie. Za wszelką modlitwę składamy wielkie: Bóg zapłać! Zapewniamy również o naszej modlitwie za Was.

Rekolekcje Wielkopostne 2021

Środą Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. W naszej Wspólnocie ten dzień wiąże się również z rozpoczęciem rekolekcji wielkopostnych. W tym roku ćwiczeniom duchowym przewodniczył ks. kan. Stanisław Ławrynowicz.

W swoich rozważaniach poruszał m.in. tematy dotyczące obrazu Boga w duchowości alumna, życia modlitewnego, życia wspólnotowego czy wskazań dotyczących przeżywania kryzysów i trudności. Słowem, i przede wszystkim, świadectwem zostaliśmy wprowadzeni w przyjęcie i niesienie życiowego Krzyża, od którego nie da się zdezerterować.

Był to dla nas czas pogłębienia osobistej więzi z Bogiem i umocnienia powołania. Zaś dla braci z roku III i IV, było to bezpośrednie przygotowanie duchowe do przyjęcia posług lektoratu i akolitatu. Bóg zapłać za otoczenie modlitwą tego czasu, który był dla każdego alumna, niezwykle owocny.

Zmiany w zakresach obowiązków alumnów

Drugi semestr w życiu Wspólnoty Seminaryjnej wiąże się ze zmianą pokoi, zmianą planu zajęć lecz także, i ze zmianą funkcji i urzędów.

Tradycją jest fakt, że na stanowisko seniora ogólnego wyłania się alumna roku V poprzez wybory. W tym roku, poprzez uzyskanie większości głosów i zgodę moderatorów, nowym seniorem ogólnym został Adam Roziewski. Będzie on niejako ogniwem łączącym w sprawach organizacyjnych pomiędzy przełożonymi a alumnami, prowadził modlitwy w kaplicy oraz pełnił funkcję reprezentatywną całego Seminarium.

Wśród innych funkcji, poprzednicy przekazali swoje obowiązki następcom. Tak było m. in. w przypadku ceremoniarza – alumna odpowiedzialnego za porządek liturgii czy gospodarza – kleryka odpowiedzialnego za czystość i obowiązki gospodarcze. Oprócz tego, inni bracia zostali obdarzeni takimi funkcjami jak fotograf, redaktor naczelny i techniczny „Głosu Serca”, kronikarz, dyrektor dekoratorni czy chociażby listonosz.

Niewątpliwie każdego z alumnów powierzone funkcje uczą odpowiedzialności i służby na rzecz drugich, co ufamy, będzie miało formacyjny wpływ na przyszłe życie kapłańskie. Ze swojej strony przypominamy, iż stale pamiętamy w modlitwie za wszystkich naszych dobroczyńców i ofiarodawców, jak również prosimy o modlitwę w intencji nowych, licznych i świętych powołań do kapłaństwa w służbie naszej Diecezji. Szczęść Boże!

Mamy zwycięstwo!

Czas Seminarium dla alumnów to nie tylko modlitwa, nauka i praca, lecz także miejsce rozwijania swoich pasji, jaką jest m. in. sport.

Nasza drużyna bierze udział w XI Mistrzostwach Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Piłce Siatkowej. Obecnie trwają rozgrywki w fazie grupowej. Dziś mamy kolejne zwycięstwo!

W starciu z drużyną siatkarską AWSD Białystok zdobyliśmy kolejne 3 punkty, osiągając ostateczny wynik meczu 3:1.

Prosimy o wsparcie, gdyż przed nami ostatni mecz w grupie z drużyną WSD Siedlce.

Szczęść Boże!

Dzień Skupienia

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, we Wspólnocie Seminaryjnej przeżywaliśmy Dzień Skupienia.

Rozważaniom rekolekcyjnym przewodniczył ks. Paweł Tarasiewicz, Ojciec Duchowny naszego Seminarium. Treść skupienia rekolekcyjnego dotyczyła Osoby Maryi w nauczaniu św. o. Maksymiliana.

Zwieńczeniem tego dnia, było uroczyste odśpiewanie Akatystu ku czci Bogarodzicy, w wykonaniu alumnów.

Swoją modlitwą nieustannie otaczamy wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców, dzięki którym możemy dalej się formować – za wszelkie okazane dobro – Bóg zapłać!

Wieczór Mikołajkowy 2020

Z racji na trwającą pandemię, wieczór poprzedzający wspomnienie św. Mikołaja, został zorganizowany w sposób odmienny, niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Miał on charakter wewnętrzny, wspólnotowy, a nader wszystko, rodzinny.

Na samym początku alumni wzięli udział w grze terenowej, która polegała na odgadnięciu hasła na podstawie wskazówek ukrytych w różnych miejscach naszego budynku. Zwycięska drużyna otrzymała nagrody.

O 17:00 Rozpoczęła się oficjalna część Wieczoru, polegająca na przypomnieniu życiorysu św. Mikołaja na podstawie znanych nam źródeł i legend zebranych przez archimandrytę Michała w IX w. Opowiadanie było przeplatane poezją, nawiązującą do wiary, duchowości i dobroczynności biskupa Miry.

Następnym punktem był turniej „Jeden z dziesięciu” w którym udział wzięli księża moderatorzy oraz alumni. Dla finalistów nie zabrakło również nagród pełnych słodkości.

Zwieńczeniem Wieczoru Mikołajkowego, było wcielenie się w postać św. Mikołaja i na jego wzór, bezinteresowne obdarowanie prezentami wszystkich zgromadzonych, co było tylko jedną z form wyrazu miłości chrześcijańskiej, której uczy nas św. Mikołaj.

Dziękujemy Bogu za ten czas, który niewątpliwie służył przybliżeniu postaci tego Świętego oraz wspólnotowej integracji.

« Older posts