Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Sympozjum Naukowym: IV Interdyscyplinarny Dzień Świętego Tomasza z Akwinu pt.: ”Prawda czy Miłosierdzie? Refleksja nad doktryną i praktyką Kościoła”. Sympozjum odbędzie się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku (ul. Kościuszki 9) dnia 27 stycznia (środa) 2016 r.W załączeniu szczegółowy program sympozjum. Proszę także o przekazanie tej informacji innym zainteresowanym z parafii, zwłaszcza katechetom czy członkom różnych grup i duszpasterstw parafialnych.
Ponawiając zaproszenie, serdecznie pozdrawiam.

ks. Antoni Skowroński – Rektor WSD w Ełku