„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”
J 11, 25

Czcigodni Kapłani, 

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy 

Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku

zmartwychwstay_pan

W tych dniach jesteśmy zaproszeni do udziału w Misterium Paschalnym Jezusa Chrystusa. Kontemplując tajemnicę Jego męki, śmierci i zmartwychwstania odkrywamy wspaniałość Bożej miłości oraz wyjątkowość daru naszego zabawienia. Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Pan daje nam nowe życie w komunii z Bogiem.

Serdecznie życzymy, aby Zwycięzca śmierci, piekła i szatana napełniał nasze serca swoim pokojem i miłością. Niech On będzie źródłem niezachwianej wiary oraz nadziei, która wszystko przetrwa i zwycięża. Niech uczestnictwo w Misterium Paschalnym uzdolni nas do odważnego i radosnego świadczenia, że Pan zmartwychwstał i żyje.
Zmartwychwstałemu Panu polecamy naszych Przyjaciół i Dobroczyńców, prosząc aby błogosławił żyjącym, a zmarłych obdarzył radością wieczną w Domu Ojca.

Alumni WSD w Ełku

Ełk, Wielkanoc 2016 r.