Autor: Ks. Maciej  Maciukiewicz | Data wpisu: 17 Stycznia 2017

Pod koniec roku 2016 r. został wykonany audyt oświetlenia wewnętrznego w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej. Na ten cel zostały pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Całkowity koszt prac to 7 749,00 zł.

seminarium1

Przedsiębiorstwo LEDEOS Sp. z o.o. z Katowic w terminie 14 listopada – 28 grudnia 2016 r. wykonało audyt instalacji oświetlenia wewnętrznego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Ełckiej. Prace polegały na:

  • wykonaniu inwentaryzacji istniejącego oświetlenia wewnętrznego,
  • kalkulacji oszczędności energii elektrycznej w skali roku, jakie przyniesie wymiana oświetlenia typu jarzeniowego i żarowego na oświetlenie typu LED,
  • wykonaniu projektów obliczeń fotometrycznych,
  • opracowaniu kosztorysów i przedmiarów wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego na podstawie projektów obliczeń fotometrycznych.

Przeprowadzony audyt istniejącej instalacji oświetleniowej pozwala określić jak obecna instalacja oświetleniowa spełnia swoją funkcję oraz jakie generuje koszty w budynku Seminarium.

W związku z koniecznością dostosowania oświetlenia w pomieszczeniach budynku Seminarium do obowiązujących norm zaproponowano rozwiązania nieszkodliwe, ekologiczne i zdecydowanie efektywniejsze ekonomicznie. Biorąc również pod uwagę wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące dostosowania oświetlenia do dyrektyw unijnych regulujących kwestie wymiany oświetlenia na energooszczędne w perspektywie najbliższych lat i obniżających emisję CO2, proponowane rozwiązania oparto na rozwiązaniach LED spełniających obowiązujące normy.

Podstawowe dane liczbowe charakteryzujące zakres opracowania:

  • Ilość jednostek poddanych audytowi: 1
  • Ilość budynków/segmentów: 1

–        Ilość punktów/opraw świetlnych: ok. 578 szt.

Wykonawcą była firma LEDEOS Sp. z o.o. z Katowic.

Łączny koszt wykonania audytu to 7 749,00 zł. Na ten cel Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku pozyskało 6 199,20 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wkład własny  Seminarium to 1 549,80 zł.

logo