Dnia 17.02.2018 r. zakończyliśmy nasze rekolekcje wielkopostne, które głosił ks. Andrzej Szklarski. Uwieńczeniem tych rekolekcji była Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Jerzego Mazura, podczas której nasi bracia alumni z roku III oraz IV przyjęli posługi lektoratu i akolitatu.

Nowo ustanowieni lektorzy:

  1. al. Patryk Bogdan
  2. al. Marcin Karol Jasionowski
  3. al. Paweł Jewdokimow
  4. al. Wadzim Kautaniuk
  5. al. Sebastian Margiewicz

Nowo ustanowieni akolici:

  1. al. Janusz Lisowski
  2.  al. Radosław Orchowski
  3. al. Przemysław Pastewski
  4. al. Łukasz Filip Pieczyński
  5. al. Tomasz Zajkowski

Otoczmy ich szczególną modlitwą.

kadr2

kadr1