Dnia 28 stycznia 2019 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Ełckiej odbył się VII Interdyscyplinarny Dzień św. Tomasza z Akwinu pt. „Człowiek młody w rodzinie, szkole i Kościele”.

Jak co roku, dzień ten zaczęliśmy od Mszy św., która była koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Jerzego Mazura, ordynariusza diecezji ełckiej, który wygłosił kazanie do zgromadzonych gości. Otwarcia sympozjum dokonał ks. kan. dr Antoni Skowroński, rektor WSD w Ełku. Następnie swoje wystąpienie skierował ks. dr Tomasz Kopiczko – „Perspektywy wychowawcze ludzi młodych”, wykładowca naszego seminarium i pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wystąpienia poszczególnych prelegentów były podzielone na dwie sesje. W I sesji swoje referaty wygłosili: ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW – „O trzech powodach dla których młodzi ludzie mają więcej nadziei. Św. Tomasz z Akwinu o szansach i zagrożeniach młodego wieku”. dr Rafał Lange, NASK w Warszawie – „Nastolatki 3.0”. Ks. mgr lic. Tomasz Liszewski KUL JPII – „Bunt młodzieży w sferze religijności – porażka czy wyzwanie?”. Natomiast w drugiej: ks. dr Radosław Mazur, WT w Szczecinie – „Wychowanie religijne młodzieży – dlaczego nie jest takie proste?”. Ks. dr hab. Dominik Ostrowski, prof. PWT we Wrocławiu – „Piękna liturgia. Normy, kryteria, perspektywy” Po wygłoszonych referatach odbyła się niezwykle interesująca dyskusja, w związku z trudnym tematem wychowania w dzisiejszych czasach. Dyskusja była okazją do zdobycia odpowiedzi na trudne pytania dydaktyczne i zdobycie nowego – zaktualizowanego spojrzenia na kwestie wychowania i kształcenia, korzystając z wiedzy i doświadczenia prelegentów.