Rekolekcje wielkopostne, w tym roku poprowadził dla naszej wspólnoty Ks. Krzysztof Kralka SAC. Dziękujemy Panu Bogu za ten czas i za księdza rekolekcjonistę, który nasze ćwiczenia duchowe oparł na drodze paschalnej św. Piotra. Miejmy nadzieję, że słowo, które Pan Bóg kierował do nas przez osobę księdza rekolekcjonisty zaowocuje w naszej dalszej formacji i staniemy się „skałami”, na których będzie budowana wspólnota Kościoła.
Zwieńczeniem naszych rekolekcji była dzisiejsza Msza święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura, podczas której alumni roku III przyjęli posługę lektora, natomiast alumni roku IV zostali ustanowieni akolitami.

Nowo ustanowieni lektorzy i akolici niech wiernie wypełniają powierzone im zadania. Pamiętajmy o nich w modlitwie.

Lektorzy:
1. Al. Adam Brygała
2. Al. Bartosz Chrulski
3. Al. Adam Roziewski
4. Al. Grzegorz Uklejewski

Akolici:
1. Ak. Władysław Biełodzied
2. Ak. Patryk Bogdan
3. Ak. Paweł Jewdokimow
4. Ak. Wadzim Kautaniuk
5. Ak. Sebastian Margiewicz

 

lektorzy

akolici