W dniu dzisiejszym, uroczyście w naszym seminarium rozpoczął się nowy rok akademicki. Jak zawsze rozpoczynając od punktu najważniejszego czyli mszy świętej, pod przewodnictwem księdza biskupa Jerzego Mazura. Następnie w auli Magna uroczystość była kontynuowana według następującego planu (punktem kulminacyjnym było złożenie przysięgi przez alumnów roku I):

▪ Śpiew: Hymn Państwowy
▪ Powitanie Gości i przemówienie inauguracyjne
Ks. dr Antoni Skowroński, Rektor
▪ Śpiew: Gaude Mater Polonia
▪ Sprawozdanie z ostatniego roku działalności
WSD Diecezji Ełckiej
Ks. dr Maciej Maciukiewicz, Wicerektor
▪ Immatrykulacja alumnów roku pierwszego
▪ Słowo Dziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
▪ Wykład inauguracyjny:
Wyzwania ewangelizacyjne
dla Kościoła w Amazonii
Ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD
▪ Słowo i Pasterskie Błogosławieństwo
Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki
▪ Śpiew: Gaudeamus igitur

Alumnów roku I, w tym wyjątkowym dla nich dniu, otoczmy naszą modlitwą.

Clipboard01