W ramach diecezjalnego duszpasterstwa powołaniowego, chcemy stworzyć możliwość, aby w wybrany czwartek, raz w roku młodzież z poszczególnych dekanatów przybyła do naszego Seminarium.

Chodzi nam przede wszystkim o młodzież męską ze szkół ponadpodstawowych (najlepiej z klas maturalnych) i starszą: lektorów, ministrantów, harcerzy, członków KSM-u i tych, którzy w opinii duszpasterzy rozeznają swoje powołanie (nie tylko do kapłaństwa) i poszukują właściwej drogi życia. Będzie to dla nich możliwość kontaktu z Seminarium (zobaczenia jak wygląda i funkcjonuje; czym jest Seminarium), a także modlitwy o właściwe rozeznanie powołania i dobry wybór dalszej życiowej drogi.

Spotkania będą odbywały się według następującego schematu:

– przyjazd około godz. 17.00;

– godz. 17.30 przejście do kaplicy seminaryjnej; krótka prezentacja na temat Seminarium i życia seminaryjnego, wyciszenie się, możliwość spowiedzi;

– godz. 18.00 Msza św.;

– po Mszy św. wspólna kolacja, możliwość rozmowy i pytań;

– powrót do domów.

Prosimy odpowiedzialnego kapłana o wcześniejsze powiadomienie Seminarium ilu osób możemy się spodziewać. Jeśli byłby inne pytania natury organizacyjnej prosimy o kontakt mailowy (wsd@diecezja.elk.pl) lub telefoniczny 87 621 75 20.

Harmonogram przyjazdów młodzieży z dekanatów diecezji ełckiej

na czwartkowe spotkania w WSD w Ełku

DATA DEKANAT
1. 07.11.2019 Matki Bożej Królowej Polski w Augustowie;

Św. Kazimierza Królewicza w Sejnach

2. 14.11.2019 Św. Bartłomieja Apostoła w Augustowie
3. 21.11.2019 Św. Jana Apostoła w Olecku
4. 28.11.2019 Miłosierdzia Bożego w Ełku
5. 05.12.2019 M.B. Fatimskiej w Ełku
6. 12.12.2019 Św. Rodziny w Ełku
7. 16.01.2020 Miłosierdzia Bożego w Suwałkach
8. 13.02.2020 Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Olecku
9. 20.02.2020 N.M.P. Matki Kościoła w Rajgrodzie
10. 27.02.2020 Św. Benedykta i Romualda w Suwałkach;

Ducha Świętego w Suwałkach

11. 05.03.2020 Św. Antoniego Padewskiego w Białej Piskiej
12. 12.03.2020 Św. Krzysztofa w Giżycku
13. 19.03.2020 Św. Szczepana Męczennika w Giżycku
14. 26.03.2020 N.M.P. Matki Kościoła w Gołdapi
15. 14.05.2020 Bł. Męczennic Marianny Biernackiej i S. Julii Sergii Rapiej w Lipsku
16. 21.05.2020 Św. Stanisława Bpa i M. w Mikołajkach;

M.B. Częstochowskiej w Filipowie

17. 28.05.2020 Św. Huberta w Piszu
18. 04.06.2020 Św. Huberta w Węgorzewie