Ks. Adrian Jzef Galbas SAC, prowincja? Ksi??y Pallotynw w Poznaniu zosta? mianowany przez Ojca ?wi?tego Franciszka biskupem pomocniczym naszej diecezji!

Wi?cej szczeg?w: https://bit.ly/2snXT0F .