Na progu rozpoczynającego się XII Tygodnia Biblijnego pod hasłem: „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia” w naszej Wspólnocie odbył się Dzień Skupienia. Myśl przewodnią rozważań wyrażały słowa św. Piotra z Dziejów Apostolskich „Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim” (Dz 2,28).

Konferencje były oparte o czytania lekcyjne z III Niedzieli Wielkanocnej. Nie zabrakło także wspólnotowej lektury Słowa Bożego oraz dane nam było przeżyć nabożeństwo Drogi Światła. Bogu niech będą dzięki za wszelkie owoce tego błogosławionego czasu!

W naszych modlitwach powierzaliśmy Bogu nadsyłane do nas intencje, pamiętaliśmy również o wszystkich naszych dobroczyńcach i ofiarodawcach, dzięki którym możemy się utrzymywać w tym trudnym materialnie czasie. Za wszelkie okazane dobro, składamy ogromne Bóg zapłać!