W uroczystość Zesłania Ducha Świętego nie zabrakło naszej wspólnoty seminaryjnej na uroczystościach odpustowych w Studzienicznej. Wzięliśmy udział w dwóch Mszach Świętych. O 10:00 przewodniczył Ksiądz Rektor Antoni Skowroński, zaś o 12:00 J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD. Cieszyliśmy się także obecnością Księży Neoprezbiterów.

Mszę Świętą sprawowaliśmy w intencji naszych dobroczyńców i ofiarodawców, dziękując za okazywane wsparcie modlitewne i finansowe. Prosimy o modlitwę w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.