W uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w naszej kaplicy, która jest pod tym wezwaniem, przeżywaliśmy sumę odpustową.

Gościliśmy wielu znamienitych kapłanów, zaś Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. dr Andrzej Jaśko, wcześniejszy rektor naszego Seminarium.

Bóg zapłać za ten czas i wszelkie łaski, które zostały nam i osobom, za które się modliliśmy, wyświadczone.