Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wspólnota seminaryjna przeżywała wraz ze wspólnotą parafii katedralnej  pw. św. Wojciecha w Ełku.

Mogliśmy w roku duszpasterskim, z hasłem przewodnim: „Wielka tajemnica wiary”, pochylać się głębiej nad tajemnicą Eucharystii w czasie rozważań przy każdej stacji. Mogliśmy usłyszeć, że Ten sam Chrystus, który był niesiony w uroczystej procesji, pragnie przede wszystkim, być przez nas spożywanym, abyśmy mieli życie wieczne.

Niech każde przyjęcie komunii świętej umacnia w nas trwanie w Chrystusie i ożywia naszą wiarę w Chrystusa Eucharystycznego.