Dnia 26.09.2020 uroczystą jutrznią alumni naszego Seminarium zakończyli swoje rekolekcje na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego, które wygłosił ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM.

W czasie Mszy Świętej pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Adriana Galbasa,  trzej alumni roku III przyjęli strój duchowny, natomiast czterech alumnów roku V wyraziło publiczną gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu.

Otoczmy swoimi modlitwami kleryków roku III modląc się o to, aby godnie nosili strój, który dzisiaj przyjęli, a także alumnów roku V, aby wiernie i wytrwale dążyli do przyjęcia sakramentu święceń. Pamiętajmy również w swoich modlitwach o reszcie wspólnoty seminaryjnej.