Z racji na trwającą pandemię, wieczór poprzedzający wspomnienie św. Mikołaja, został zorganizowany w sposób odmienny, niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Miał on charakter wewnętrzny, wspólnotowy, a nader wszystko, rodzinny.

Na samym początku alumni wzięli udział w grze terenowej, która polegała na odgadnięciu hasła na podstawie wskazówek ukrytych w różnych miejscach naszego budynku. Zwycięska drużyna otrzymała nagrody.

O 17:00 Rozpoczęła się oficjalna część Wieczoru, polegająca na przypomnieniu życiorysu św. Mikołaja na podstawie znanych nam źródeł i legend zebranych przez archimandrytę Michała w IX w. Opowiadanie było przeplatane poezją, nawiązującą do wiary, duchowości i dobroczynności biskupa Miry.

Następnym punktem był turniej „Jeden z dziesięciu” w którym udział wzięli księża moderatorzy oraz alumni. Dla finalistów nie zabrakło również nagród pełnych słodkości.

Zwieńczeniem Wieczoru Mikołajkowego, było wcielenie się w postać św. Mikołaja i na jego wzór, bezinteresowne obdarowanie prezentami wszystkich zgromadzonych, co było tylko jedną z form wyrazu miłości chrześcijańskiej, której uczy nas św. Mikołaj.

Dziękujemy Bogu za ten czas, który niewątpliwie służył przybliżeniu postaci tego Świętego oraz wspólnotowej integracji.