W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, we Wspólnocie Seminaryjnej przeżywaliśmy Dzień Skupienia.

Rozważaniom rekolekcyjnym przewodniczył ks. Paweł Tarasiewicz, Ojciec Duchowny naszego Seminarium. Treść skupienia rekolekcyjnego dotyczyła Osoby Maryi w nauczaniu św. o. Maksymiliana.

Zwieńczeniem tego dnia, było uroczyste odśpiewanie Akatystu ku czci Bogarodzicy, w wykonaniu alumnów.

Swoją modlitwą nieustannie otaczamy wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców, dzięki którym możemy dalej się formować – za wszelkie okazane dobro – Bóg zapłać!