Drugi semestr w życiu Wspólnoty Seminaryjnej wiąże się ze zmianą pokoi, zmianą planu zajęć lecz także, i ze zmianą funkcji i urzędów.

Tradycją jest fakt, że na stanowisko seniora ogólnego wyłania się alumna roku V poprzez wybory. W tym roku, poprzez uzyskanie większości głosów i zgodę moderatorów, nowym seniorem ogólnym został Adam Roziewski. Będzie on niejako ogniwem łączącym w sprawach organizacyjnych pomiędzy przełożonymi a alumnami, prowadził modlitwy w kaplicy oraz pełnił funkcję reprezentatywną całego Seminarium.

Wśród innych funkcji, poprzednicy przekazali swoje obowiązki następcom. Tak było m. in. w przypadku ceremoniarza – alumna odpowiedzialnego za porządek liturgii czy gospodarza – kleryka odpowiedzialnego za czystość i obowiązki gospodarcze. Oprócz tego, inni bracia zostali obdarzeni takimi funkcjami jak fotograf, redaktor naczelny i techniczny „Głosu Serca”, kronikarz, dyrektor dekoratorni czy chociażby listonosz.

Niewątpliwie każdego z alumnów powierzone funkcje uczą odpowiedzialności i służby na rzecz drugich, co ufamy, będzie miało formacyjny wpływ na przyszłe życie kapłańskie. Ze swojej strony przypominamy, iż stale pamiętamy w modlitwie za wszystkich naszych dobroczyńców i ofiarodawców, jak również prosimy o modlitwę w intencji nowych, licznych i świętych powołań do kapłaństwa w służbie naszej Diecezji. Szczęść Boże!