Neoprezbiterzy 2019

neo2019

1. ks. Piotr B?czy?ski

Ruciane Nida, par. pw. Trójcy ?wi?tej

2. ks.  Rados?aw Gulan

Barg?ów Ko?cielny, par. pw. Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego

3. ks. Cezary Ko?ciuk

Augustów, par. pw. ?wi?tego Jana Chrzciciela


Neoprezbiterzy 2018

!portret2

1. ks. Arkadiusz Gutowski

E?k, par. pw. Chrystusa S?ugi

2. ks.  Piotr Paliwoda

Bia?a Piska, par. pw. ?wi?tego Andrzeja Boboli

3. ks. Krzysztof Puczy?owski

Augustów, par. pw. ?wi?tego Jana Chrzciciela


Neoprezbiterzy 2017

18595352_1016480708483341_468707462783216922_o

1. ks. Marcin Jasi?ski

Augustów, par. pw. ?wi?tej Rodziny

2. ks. Daniel Kowalski

Ro?y?sk Wielki, par. pw.  ?wi?tego Szczepana

3. ks. Micha? Maciejewski

Judziki, par. pw. ?w. Aposto?ów Piotra i Paw?a

4. ks. Dawid Tulkis

G?ski, par. pw. ?wi?tego Antoniego


Neoprezbiterzy 2016

neobrezbiterzy 2016

1. ks. Adukowski Adam

Sejny, par. pw. Nawiedzenia N. M. P.

2. ks. Barwikowski Maksymilian

Che?chy, par. pw. ?w. Brata Alberta

3. ks. Godlewski Marek

Olecko, par. pw. Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego

4. ks. Gutowski Marek

E?k, par. pw. Chrystusa S?ugi

5. ks. Hrynko Rafa?

Augustów, par. pw. Naj?wi?tszego Serca Jezusa

6. ks. Lenda Pawe?

E?k, par. pw. Chrystusa S?ugi

7. ks. Mo?kun ?ukasz

Suwa?ki, par. pw. ?w. Kazimierza

8. ks. Rudowicz Elvis

Salaspils par. NMP Królowej Ró?a?ca ?wi?tego

?otwa, archidiecezja Ryska

(?wi?cenia kap?a?skie otrzyma? 5 czerwca 2016 r. w Ko?ciele Katedralnym pw. ?w. Jakuba Aposto?a w Rydze)

9. ks. Sadowski Adrian

Rajgród, par. Narodzenia N. M. P.


Neoprezbiterzy 2015

neobrezbiterzy 2015

1. ks. Guzowski ?ukasz

Wieliczki, par. pw. Narodzenia N.M.P.

2. ks. Kondratowicz Wojciech

Prostki, par. pw. ?w. Antoniego Padewskiego

3. ks. ?ukaszewicz Jacek

Judziki, par. pw. ?w. Aposto?ów Piotra i Paw?a

4. ks. Pawlina Mariusz

Budry, par. pw. Trójcy Przenaj?wi?tszej

5. ks. S?k Konrad

Go?dap, par. pw. N.M.P. Matki Ko?cio?a

6. ks. Sobiecki Konrad

Ruciane Nida, par. pw. Trójcy ?w.

7. ks. ?e?obowski Adam

Ruciane Nida, par. pw. Trójcy ?w.