Autor: admin (Page 1 of 18)

Msza święta odpustowa w Uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana to jedno z najnowszych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Ustanowione zostało w 2012 r. przez Konferencję Episkopatu Polski w odpowiedzi na propozycję Benedykta XVI, by w ten sposób upamiętnić Rok Kapłański.😁👏

W naszej kaplicy, która od 2016 r. jest pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, przeżywaliśmy sumę odpustową.💒

Gościliśmy wielu znamienitych kapłanów. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Adrian Galbas biskup pomocniczy naszej diecezji. W wygłoszonym słowie biskup Galbas przypominał, że powołanie kapłańskie jest powołaniem przede wszystkim do kapłaństwa wiernego i służebnego.

Bóg zapłać za ten czas i wszelkie łaski, które zostały nam i osobom, za które się modliliśmy, wyświadczone.🙏😇

Pamiętajmy również w tym czasie w modlitwach o nowe i święte powołania do naszej wspólnoty. 🙏😇

Święcenia diakonatu

Diakon ma obowiązek głosić Ewangelię Chrystusa i żyć tym, czego naucza. Ma naocznie budować to, co zapisane w Piśmie świętym – ma budować wspólnotę, ma wcielać Słowo w życie, a przez to czynić Je wiarygodnym.
Pełni także „służbę liturgii”. Do jego głównych form posługi liturgicznej zalicza się: sprawowanie chrztu, rozdawanie Eucharystii (diakon w przeciwieństwie do akolitów i świeckich szafarzy, jest już zwyczajnym szafarzem komunii świętej). Czyta Ewangelię, głosi Słowo Boże, podaje intencje modlitwy wiernych, usługuje kapłanowi, stojąc obok niego, sprawuje sakramentalia, przewodniczy obrzędom pogrzebu.
Kandydat przystępujący do święceń diakonatu ślubuje swojemu biskupowi cześć i posłuszeństwo, a także celibat, czyli zobowiązanie do życia w bezżeństwie i czystości. Jest również zobowiązany do odmawiania Liturgii Godzin.
Już pierwsze wspólnoty chrześcijan znają trzy formy i stopnie urzędu wynikającego ze święceń: Biskupi, Prezbiterzy, Diakoni. Diakoni powinni pracować w ścisłej i serdecznej jedności z biskupem. Są oni jego współpracownikami. Każdy diakon spełnia swoją funkcję na trzech płaszczyznach: Słowa, Liturgii i Miłości.
15 maja 2021 roku 1 alumn V roku, przyjął w Katedrze Ełckiej święcenia diakonatu:
1. Dk. Adam Roziewski
Suwałki, par. pw. bł. Anieli Salawy.

Otaczajmy nowo wyświęconego diakona swoją modlitwą! 🙂

OBRONA PRACY MAGISTERSKIEJ

Dzisiaj diakon naszego Seminarium Sebastian Margiewicz uzyskał tytuł magistra! 🙂Składamy serdeczne gratulacje! 😃
Na pamiątkę tego wydarzenia zasadził wraz z przełożonymi na terenie naszego seminarium świerki z nasion pobłogosławionych przez Papieża Franciszka. 🌲Niech wiedza zdobyta w czasie studiów teologicznych przyczyni się do Bożej chwały i pożytku ludzi, do których już niebawem zostanie posłany. 😇

REKOLEKCJE PRZED ŚWIĘCENIAMI DIAKONATU

Dzisiaj akolita Adam Roziewski rozpoczyna tygodniowe rekolekcje przed święceniami diakonatu. To czas wzmożonej modlitwy, ascezy i ciszy.

Polecajmy Adama Bogu w naszych modlitwach, aby jak najlepiej przygotował się do zbliżających się święceń.🙏😇🙂

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

Dzień Uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP jest wyjątkowym dniem dla naszego Seminarium. Trwamy w ustanowionym roku tego Świętego, lecz przede wszystkim, św. Józef jest patronem naszego Seminarium.

Podczas Mszy Świętej o godz. 12:00 pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura prosiliśmy o nowe i liczne i święte powołania do naszej Wspólnoty, a także dziękowaliśmy za każdego już powołanego, aby św. Józef wypraszał wszelkie łaski w dążeniu do kapłaństwa.

Klerycy w Ełckim Karmelu

Dokładnie tydzień temu nasi klerycy przyczynili się do powstania pięknego dzieła, a mianowicie nowej płyty ewangelizacyjnej.

Wielu alumnów wraz z naszymi kochanymi Siostrami z Karmelu nagrywało piosenki, które będziemy mogli usłyszeć już niebawem.

Do ukazania się płyty jeszcze potrzeba trochę pracy, funduszu i modlitwy.

Posługi Lektoratu i Akolitatu

W sobotę (20.02.2021) alumni z roku III i IV przyjęli z rąk J.E. Bpa Adriana Galbasa SAC posługi lektoratu i akolitatu.
Obie posługi mają swoją silną wymowę w czasie sprawowanej Eucharystii, choć nie tylko.

Lektor ma za zadanie usługiwać wokół stołu Słowa Bożego, jakim jest ambona. Czyni to poprzez umiłowanie tego Słowa, życie nim na co dzień i przekazywanie go, odczytywaniem lekcji mszalnych.

Głównym zaś miejscem posługi akolity jest stół Eucharystyczny. Dokonuje się to poprzez szczególne rozmiłowanie się w Jezusie sakramentalnym, by jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej, mógł Go przekazywać braciom i siostrom w wierze.

Posługę akolitatu przyjęli:
al. Łukasz Kalinowski, parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Prostkach
al. Marcin Kowalewski, parafia pw. Przemieniena Pańskiego w Jałówce
al. Dawid Kruszewski, parafia pw. Św Jana Pawła II w Ełku
al. Paweł Sokołowski, parafia pw. Św Anny w Giżycku
al. Kamil Marian Wielgat, parafia pw. Świętej Rodziny w Augustowie

Zaś lektorami zostali ustanowieni:
al. Jakub Milewski, parafia pw. bł. Anieli Salawy w Suwałkach
al. Paweł Paszkiewicz, parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu
al. Artur Marek Tomkiewicz, parafia pw. Matki Bożej Królowej Męczenników w Suwałkach

Prosimy o modlitwę w intencji nowo ustanowionych oraz o nowe i święte powołania kapłańskie. Za wszelką modlitwę składamy wielkie: Bóg zapłać! Zapewniamy również o naszej modlitwie za Was.

« Older posts