Autor: admin (Page 1 of 15)

Święcenia Prezbiteratu 2020

Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących je i ich najbliższych, ale także dla całej diecezji. Diakoni przygotowują się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą oraz bezpośrednio przez kilkudniowe rekolekcje pod kierunkiem Ojca Duchownego.

NEOPREZBITERZY A.D. 2020
(parafia rodzinna)

1. Ks. mgr Łukasz Kulikowski

Olecko, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

2. Ks. mgr Janusz Lisowski

Kowale Oleckie, par. pw. Świętego Jana Chrzciciela

3. Ks. mgr Radosław Orchowski

Ełk, par. pw. Świętego Wojciecha BM

4. Ks. mgr Przemysław Pastewski

Ełk, par. pw. Świętego Rafała Kalinowskiego

5. Ks. mgr Marcin Rymarczyk

Korsze, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

6. Ks. mgr Tomasz Zajkowski

Raczki, par. pw. Trójcy Przenajświętszej

Święcenia Diakonatu 2020

Diakon ma obowiązek głosić Ewangelię Chrystusa, i żyć tym, czego naucza. Ma naocznie budować to co zapisane w Piśmie świętym – ma budować wspólnotę, ma wcielać Słowo w życie, a przez to czynić Je wiarygodnym.

Pełni także „służbę liturgii”. Do jego głównych form posługi liturgicznej zalicza się: sprawowanie chrztu, rozdawanie Eucharystii (diakon w przeciwieństwie do akolitów i świeckich szafarzy, jest już zwyczajnym szafarzem komunii świętej). Czyta Ewangelię, głosi Słowo Boże, podaje intencje modlitwy wiernych, usługuje kapłanowi, stojąc obok niego, sprawuje sakramentalia, przewodniczy obrzędom pogrzebu.

Kandydat przystępujący do święceń diakonatu ślubuje swojemu biskupowi cześć i posłuszeństwo, a także celibat, czyli zobowiązanie do życia w bezżeństwie i czystości. Jest również zobowiązany do odmawiania Liturgii Godzin.

Już pierwsze wspólnoty chrześcijan znają trzy formy i stopnie urzędu wynikającego ze święceń: Biskupi, Prezbiterzy, Diakoni. Diakoni powinni pracować w ścisłej i serdecznej jedności z biskupem. Są oni jego współpracownikami. Każdy diakon spełnia swoją funkcję na trzech płaszczyznach: Słowa, Liturgii i Miłości.

9. maja 2020 roku 2 alumnów V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku przyjęło w Katedrze Ełckiej święcenia diakonatu:

  1. Dk. Paweł Jewdokimow

Olecko, par. pw. NMP Królowej Polski

  1. Dk. Sebastian Margiewicz

Suwałki, par. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Dzień Skupienia

Na progu rozpoczynającego się XII Tygodnia Biblijnego pod hasłem: „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia” w naszej Wspólnocie odbył się Dzień Skupienia. Myśl przewodnią rozważań wyrażały słowa św. Piotra z Dziejów Apostolskich „Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim” (Dz 2,28).

Konferencje były oparte o czytania lekcyjne z III Niedzieli Wielkanocnej. Nie zabrakło także wspólnotowej lektury Słowa Bożego oraz dane nam było przeżyć nabożeństwo Drogi Światła. Bogu niech będą dzięki za wszelkie owoce tego błogosławionego czasu!

W naszych modlitwach powierzaliśmy Bogu nadsyłane do nas intencje, pamiętaliśmy również o wszystkich naszych dobroczyńcach i ofiarodawcach, dzięki którym możemy się utrzymywać w tym trudnym materialnie czasie. Za wszelkie okazane dobro, składamy ogromne Bóg zapłać!

Niedziela „Ad Gentes”

W parafii pw. NMP Królowej Polski w Olecku, w związku z przypadającą 8 marca Niedzielą „Ad Gentes”, obchodzoną po hasłem „Eucharystia i misje” uroczyście przeżyliśmy Mszę Świętą. Była ona transmitowana przez TVP Polonia.

Tego dnia obchodziliśmy również Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.

Przed Eucharystią została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona śp. ks. inf. Edmundowi Łagódowi, byłemu proboszczowi parafii pw. NMP w Olecku.

Uroczystość została uwieńczona spektaklem ewangelizacyjnym w wykonaniu parafian z Gołdapi zatytułowany „Zanieśmy światu miłość”, w reżyserii ks. Mariusza Pawliny.

Posługi lektoratu i akolitatu

W sobotę (29.02.2020) alumni z roku III i IV przyjęli z rąk J.E. Bpa Adriana Galbasa SAC posługi lektoratu i akolitatu.
Obie posługi mają swoją silną wymowę w czasie sprawowanej Eucharystii, choć nie tylko.

Lektor ma za zadanie usługiwać wokół stołu Słowa Bożego, jakim jest ambona. Czyni to poprzez umiłowanie tego Słowa, życie nim na co dzień i przekazywanie go, odczytywaniem lekcji mszalnych.

Głównym zaś miejscem posługi akolity jest stół Eucharystyczny. Dokonuje się to poprzez szczególne rozmiłowanie się w Jezusie sakramentalnym, by jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej, mógł Go przekazywać braciom i siostrom w wierze.

Posługę akolitatu przyjęli:
al. Adam Brygała, parafia pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Giżycku
al. Bartosz Chrulski, parafia pw. Bożego Ciała w Suwałkach
al. Adam Roziewski, parafia pw. Bł. Anieli Salawy w Suwałkach
al. Grzegorz Uklejewski, parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żarnowie

Zaś lektorami zostali ustanowieni:
al. Łukasz Kalinowski, parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Prostkach
al. Marcin Kowalewski, parafia pw. Przemieniena Pańskiego w Jałówce
al. Dawid Kruszewski, parafia pw. Św Jana Pawła II w Ełku
al. Paweł Sokołowski, parafia pw. Św Anny w Giżycku
al. Kamil Wielgat, parafia pw. Świętej Rodziny w Augustowie

Prosimy o modlitwę w intencji nowo ustanowionych oraz o nowe i święte powołania kapłańskie. Za wszelką modlitwę składamy wielkie: Bóg zapłać! Zapewniamy również o naszej modlitwie za Was.

« Older posts