Category: Bez kategorii (page 1 of 13)

II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej.

Ojciec Święty Franciszek ogłosił październik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Będzie on obchodzony w Rzymie i Kościołach lokalnych na całym świecie, by odnowić nasz zapał misyjny, ożywić animację i formację oraz zintensyfikować formy duchowej i materialnej pomocy Kościołom misyjnym.

Nasi alumni, jak również i moderatorzy, odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, będą uczestniczyć w II Kongresie Misyjnym Diecezji Ełckiej, na który serdecznie zapraszamy.

Więcej szczegółów pod tym linkiem:

http://diecezjaelk.pl/ii-kongres-misyjny-diecezji-elckiej/

 

kongres_II

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

W dniu dzisiejszym, uroczyście w naszym seminarium rozpoczął się nowy rok akademicki. Jak zawsze rozpoczynając od punktu najważniejszego czyli mszy świętej, pod przewodnictwem księdza biskupa Jerzego Mazura. Następnie w auli Magna uroczystość była kontynuowana według następującego planu (punktem kulminacyjnym było złożenie przysięgi przez alumnów roku I):

▪ Śpiew: Hymn Państwowy
▪ Powitanie Gości i przemówienie inauguracyjne
Ks. dr Antoni Skowroński, Rektor
▪ Śpiew: Gaude Mater Polonia
▪ Sprawozdanie z ostatniego roku działalności
WSD Diecezji Ełckiej
Ks. dr Maciej Maciukiewicz, Wicerektor
▪ Immatrykulacja alumnów roku pierwszego
▪ Słowo Dziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
▪ Wykład inauguracyjny:
Wyzwania ewangelizacyjne
dla Kościoła w Amazonii
Ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD
▪ Słowo i Pasterskie Błogosławieństwo
Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki
▪ Śpiew: Gaudeamus igitur

Alumnów roku I, w tym wyjątkowym dla nich dniu, otoczmy naszą modlitwą.

Clipboard01

 

Informacja o pogrzebie śp. Diakona Piotra Bortkiewicza

Drodzy Przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku…

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Giżycku, w parafii pw. św. Anny, w środę 2-go października.

O godz. 13.00 w kościele parafialnym zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Ełckiej, ks. Bpa Jerzego Mazura.

Proszę o modlitwę za śp. Diakona Piotra Bortkiewicza, a także za całą pogrążoną w smutku Rodzinę Zmarłego. Wszystkim dysponujących czasem zachęcam do udziału w uroczystościach pogrzebowych.

Bort

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku na rok akademicki 2019/2020

Chrystus wzywa wielu spośród was.
On potrzebuje waszych osób, waszej energii,
waszej inteligencji, waszej wiary,
waszej miłości, waszej świętości…

św. Jan Paweł II

Drogi Młody Przyjacielu!

Jeśli już podjąłeś decyzję o wstąpieniu na drogę do kapłaństwa i wyrażasz chęć służenia Bogu i Kościołowi w Diecezji Ełckiej, zgłoś się osobiście do Rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.

Studia magisterskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku, przygotowujące kandydatów do kapłaństwa, trwają 6 lat (12 semestrów). Dodatkowa specjalizacja nauczycielska, realizowana w toku studiów, umożliwia absolwentom – kapłanom podjęcie pracy w szkołach i innych placówkach objętych systemem oświaty.

Alumni WSD w Ełku formalnie są studentami Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dlatego część dokumentów należy złożyć w Rektoracie WSD w Ełku, a część dostarczyć do Olsztyna.

Od kandydatów na I rok studiów wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

A. W rektoracie WSD w Ełku

 1. Własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do WSD z uwzględnieniem motywacji;
 2. Własnoręcznie napisany życiorys;
 3. Świadectwo chrztu i bierzmowania;
 4. Opinia Księdza Proboszcza o kandydacie i rodzinie;
 5. Opinia katechety;
 6. Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/ Okręgową Komisję Egzaminacyjną, lub poświadczona kopia);
 7. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis wydany przez szkołę lub poświadczona kopia);
 8. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na obranym kierunku studiów;
 9. Dwie fotografie;

Należy osobiście zgłosić się do Rektoratu WSD w Ełku przy ul. Kościuszki 9 i złożyć wyżej wymienione dokumenty. Podczas składania dokumentów odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.

Wszelkie pytania można kierować bezpośrednio do Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku przy ul. Kościuszki 9, tel. 87 621 75 20, lub na adres poczty elektronicznej: wsd@diecezja.elk.pl

B. Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 1. Terminy
 • Rejestracja w systemie internetowym IRK (obowiązkowa): 5 czerwca – 8 lipca 2019 r.
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej: do 8 lipca 2019 r.
 • Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia: 12 lipca 2019 r.
 • Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów: do 20 lipca 2019 r.

W przypadku opóźnienia prosimy kontaktować się z WSD zgodnie z danymi kontaktowymi powyżej.

 1. Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

a) podpisane podanie (na formularzu z IRK)

b) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub poświadczona kopia;

c) świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy „nowej matury„); świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy „starej matury„) – do wglądu.

d) fotografię w formie elektronicznej (format jpg) na nośniku elektromagnetycznym;

e) trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL;

f) kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2).

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.uwm.edu.pl/wt

Słowa Jezusa Chrystusa: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9,37-38) brzmią niezwykle aktualnie szczególnie dzisiaj. Dlatego zachęcamy wszystkich do modlitwy o nowe i święte powołania do stanu kapłańskiego, aby młodzi ludzie z radością i pokojem w sercu przyjęli zaproszenie do kapłaństwa, które Chrystus do nich kieruje, i aby na Jego miłość potrafili odpowiedzieć swoją miłością.

ks. dr Antoni Skowroński
Rektor WSD w Ełku

IMG_6730

Koniec roku akademickiego 2018/2019

Nadszedł czas odpoczynku od seminaryjnych obowiązków – wakacje. Jednakże kleryckie obowiązki nie kończą się ale się zmieniają, wakacje to również czas rekolekcji, praktyk katechetycznych i duszpasterskich oraz praca na parafii. Po uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem księdza Rektora, zdaniu pokoi i sprzątaniu budynku seminaryjnego, nasi alumni wracają do swoich domów i parafii.

Wszystkich przyjaciół WSD w Ełku prosimy o modlitwę, aby wakacje były okresem spędzonym w zażyłości z Chrystusem, a wszyscy klerycy szczęśliwie wrócili wypoczęci do seminarium na następny rok akademicki.

Szczęść Boże!

20190621_081535

 

Neoprezbiterzy 2019

Od dzisiaj nasza diecezja ma trzech nowych kapłanów, wyświęconych przez J.E. Księdza Biskupa Jerzego Mazura, podczas uroczystej mszy świętej w katedrze ełckiej.
Neoprezbiterzy:

ks. mgr Piotr Bączyński – posłany do parafii Konkatedralnej Św. Aleksandra w Suwałkach;
ks. mgr Radosław Gulan – posłany do parafii Katedralnej Św. Wojciecha w Ełku;
ks. mgr Cezary Kościuk – posłany do parafii p.w. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu;

Prosimy o modlitwę za nowo wyświęconych księży.

 

IMG_8349

IMG_8338

Sympozjum naukowe w WSD w Ełku

Z okazji XX rocznicy wizyty Jana Pawła II w Ełku, serdecznie zapraszamy na sympozjum poświęcone osobie i nauczaniu papieża Polaka –  w odbiorze alumnów naszego seminarium.

Start: 9:00,  27 maj 2019. WSD w Ełku, Kościuszki 9.

Bez nazwy-2-1 Bez nazwy-3-1

Święcenia Prezbiteratu 2019

Serdecznie zapraszamy na święcenia prezbiteratu, które odbędą się 25 maja 2019 w katedrze ełckiej.

Święcenia prezbiteratu z rąk J.E. Księdza Biskupa Jerzego Mazura przyjmą następujący diakoni:

dk. Piotr Bączyński
dk. Radosław Gulan
dk. Cezary Kościuk

W imieniu diakonów prosimy o modlitwę.

60348851_1511050355693038_2024627439937781760_o

60435325_1512879062176834_4586813931535728640_o

Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Bracia i Siostry!

W ostatnich latach obserwujemy zdecydowany spadek powołań kapłańskich i zakonnych, ale również coraz mniej osób decyduje się na sakramentalne małżeństwo.

Jedną z przyczyn – być może decydującą jest utrata wymiaru wiary. Myślimy coraz bardziej po ludzku a coraz mniej po Bożemu. Tymczasem sam Jezus nas zachęca byśmy o powołania ‚prosili Pana żniwa’. Kto prosi ten otrzymuje. Podejmijmy więc ufne wołanie do Boga, by natchnął swoim światłem i odwagą młodych ludzi tak, by nie wahali się odpowiedzieć na Boże zaproszenie. Jeśli modlitwa jest  dodatkowo połączona z ofiarą (np. postu lub innego wyrzeczenia), to okazuje się bardzo skuteczna.

Od dzisiaj tj. 12 maja rozpoczyna się tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Gorąco zachęcamy aby włączyć się aktywnie w modlitwę o powołania.  W tej intencji można ofiarować np.

 • codzienny dziesiątek różańca
 • nabożeństwo majowe
 • adorację Najświętszego Sakramentu
 • Koronkę do Bożego Miłosierdzia
 • post, wyrzeczenie lub ofiara cierpienia

Niech nadchodzący tydzień będzie wyjątkowym czasem modlitwy o nowe powołania kapłańskie, zwłaszcza do naszego seminarium. Zachęcamy również aby ta modlitwa trwała dalej (nie tylko w tym wyjątkowym tygodniu) , bo jak mówi Pismo – ‚ wiele może wytrwała modlitwa sprawiedliwego’.

Zapraszamy na nową podstronę –  w górnym menu -> Seminarium -> Modlitwy o powołania gdzie możemy znaleźć przykładowe modlitwy papieskie oraz liturgiczne, które możemy dołączyć do naszej codziennej modlitwy.

Link bezpośredni: http://wsd.elk.pl/modlitwa-o-powolania-2/

 

Bóg zapłać!

Święcenia Diakonatu 2019

W dniu 04.05.2019, w Raczkach, w Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej,
6 naszych alumnów przyjęło sakrament święceń diakonatu z rąk Ordynariusza Diecezji Ełckiej, księdza biskupa Jerzego Mazura. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, aby godnie pełnili swoje posługi i byli szczerymi świadkami ewangelii Chrystusowej.
Wyświęceni na diakonów:

dk. Łukasz Kulikowski
dk. Janusz Lisowski
dk. Przemysław Pastewski
dk. Marcin Rymarczyk
dk. Radosław Orchowski
dk. Tomasz Zajkowski

IMG_9209

Older posts

Facebook

Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku