Diakon ma obowiązek głosić Ewangelię Chrystusa, i żyć tym, czego naucza. Ma naocznie budować to co zapisane w Piśmie świętym – ma budować wspólnotę, ma wcielać Słowo w życie, a przez to czynić Je wiarygodnym. Diakon pełni także „służbę liturgii”. Do głównych form posługi liturgicznej diakona zalicza się: sprawowanie chrztu, rozdawanie Eucharystii ( diakon w przeciwieństwie do akolitów i świeckich szafarzy, jest już zwyczajnym szafarzem komunii świętej). Diakon czyta Ewangelię, głosi Słowo Boże, podaje intencje modlitwy wiernych, usługuje kapłanowi, stojąc obok niego, sprawuje sakramentalia, przewodniczy obrzędom pogrzebu. Diakon ślubuje swojemu biskupowi cześć i posłuszeństwo, a także celibat, czyli zobowiązanie do życia w bezżeństwie i czystości. Jest również zobowiązany do odmawiania Liturgii Godzin.

Już pierwsze wspólnoty chrześcijan znają trzy formy i stopnie urzędu wynikającego ze święceń: Biskupi, Prezbiterzy, Diakoni. Diakoni powinni pracować w ścisłej i serdecznej jedności z biskupem. Są oni jego współpracownikami. Każdy diakon spełnia swoją funkcję na trzech płaszczyznach: Słowa, Liturgii i Miłości.

04 maja 2019 roku 6 alumnów V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku przyjęło w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach święcenia diakonatu:

1. dk. Janusz Lisowski

Kowale Oleckie, par. pw. Świętego Jana Chrzciciela

2. dk. Radosław Orchowski

Ełk, par. pw. Świetego Wojciecha BM

3. dk. Przemysław Pastewski

Ełk, par. pw. Świętego Rafała Kalinowskiego

4. dk. Marcin Rymarczyk

Korsze, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

5. dk. Tomasz Zajkowski

Raczki, par. pw. Trójcy Przenajświętszej

 

59507706_1502695116528562_4404894737673224192_o