Wy?sze Seminarium Duchowne
Diecezji E?ckiej
ul. Ko?ciuszki 9
19-300 E?k
Telefon: (87) 621-75-20
Numer Konta BG? S.A.: 79 2030 0045 1110 0000 0075 2470