Bóg Ojciec objawił misterium zbawienia
i dokonał go przez swojego Syna Jezusa Chrystusa,
który stał się człowiekiem.
On to, po spełnieniu swojego posłannictwa przekazał Kościołowi
obowiązek głoszenia Ewangelii wszystkiemu stworzeniu.

Dnia 9 marca 2019 r. na zakończenie rekolekcji wielkopostnych ksiądz biskup Jerzy Mazur udzielił w Kaplicy Seminaryjnej posługi lektoratu 4 alumnom roku III.

lektorzy 2019

Nowo ustanowieni lektorzy