‚ Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. ‚  Łk. 10,2

Drodzy przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku, obserwując ogólnopolski spadek powołań, który dotyka również naszej diecezji, bardzo prosimy o modlitwę o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a zwłaszcza do naszego seminarium. Gorąco zachęcamy o dołączenie do codziennej modlitwy wezwania o posłanie robotników na żniwo Pańskie. Możemy posłużyć się poniższymi gotowymi modlitwami:

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wieczną pamięć o Twoim Synu Jezusie za pomocą, których nieustanni odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy przez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia.

Spraw, Panie, by kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen. Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami!

Benedykt XVI

Jezu, Synu Boga, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Ty powołujesz ochrzczonych, by wypłynęli na glebie, krocząc drogami świętości. Wzbudź w sercach łudzi młodych pragnienie, by być we współczesnym świecie świadkami potęgi Twojej miłości. Napełnij młodych Twoim Duchem odwagi i roztropności, aby prowadził ich ku głębi tajemnicy człowieka, by stali się zdolnymi do odkrycia pełnej prawdy o sobie i o własnym powołaniu. Nasz Zbawicielu, posiany przez Ojca, aby objawić Jego miłosierną miłość. Obdarz Twój Kościół darem ludzi młodych, którzy są gotowi wypłynąć na głębię, aby być wśród łudzi znakiem Twojej obecności, która odnawia i zbawia. Najświętsza Dziewico, Matko Zbawiciela, niezawodna Przewodniczko na drodze ku Bogu i bliźniemu. Ty, która zachowywałaś słowa Jezusa w głębi Twego serca, wspieraj Twoim macierzyńskim wstawiennictwem rodziny i wspólnoty kościelne, aby pomagały ludziom młodym w hojnej odpowiedzi na wezwanie Pana.  Amen.

Jan Paweł II

Jezu, nasz Panie i Zbawicielu, Ty powołałeś Apostołów, aby głosili Ciebie ludziom i udzielali im uzdrawiającej mocy Twoich sakramentów. Prosimy wezwij i dziś, z naszej parafii, chłopców i mężczyzn. Niech odważnie odpowiedzą na Twoje powołanie, pójdą za Tobą i nakarmią spragnionych Ciebie ludzi Twoim słowem i świętymi sakramentami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.