Page 2 of 18

Rekolekcje Wielkopostne 2021

Środą Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. W naszej Wspólnocie ten dzień wiąże się również z rozpoczęciem rekolekcji wielkopostnych. W tym roku ćwiczeniom duchowym przewodniczył ks. kan. Stanisław Ławrynowicz.

W swoich rozważaniach poruszał m.in. tematy dotyczące obrazu Boga w duchowości alumna, życia modlitewnego, życia wspólnotowego czy wskazań dotyczących przeżywania kryzysów i trudności. Słowem, i przede wszystkim, świadectwem zostaliśmy wprowadzeni w przyjęcie i niesienie życiowego Krzyża, od którego nie da się zdezerterować.

Był to dla nas czas pogłębienia osobistej więzi z Bogiem i umocnienia powołania. Zaś dla braci z roku III i IV, było to bezpośrednie przygotowanie duchowe do przyjęcia posług lektoratu i akolitatu. Bóg zapłać za otoczenie modlitwą tego czasu, który był dla każdego alumna, niezwykle owocny.

Zmiany w zakresach obowiązków alumnów

Drugi semestr w życiu Wspólnoty Seminaryjnej wiąże się ze zmianą pokoi, zmianą planu zajęć lecz także, i ze zmianą funkcji i urzędów.

Tradycją jest fakt, że na stanowisko seniora ogólnego wyłania się alumna roku V poprzez wybory. W tym roku, poprzez uzyskanie większości głosów i zgodę moderatorów, nowym seniorem ogólnym został Adam Roziewski. Będzie on niejako ogniwem łączącym w sprawach organizacyjnych pomiędzy przełożonymi a alumnami, prowadził modlitwy w kaplicy oraz pełnił funkcję reprezentatywną całego Seminarium.

Wśród innych funkcji, poprzednicy przekazali swoje obowiązki następcom. Tak było m. in. w przypadku ceremoniarza – alumna odpowiedzialnego za porządek liturgii czy gospodarza – kleryka odpowiedzialnego za czystość i obowiązki gospodarcze. Oprócz tego, inni bracia zostali obdarzeni takimi funkcjami jak fotograf, redaktor naczelny i techniczny „Głosu Serca”, kronikarz, dyrektor dekoratorni czy chociażby listonosz.

Niewątpliwie każdego z alumnów powierzone funkcje uczą odpowiedzialności i służby na rzecz drugich, co ufamy, będzie miało formacyjny wpływ na przyszłe życie kapłańskie. Ze swojej strony przypominamy, iż stale pamiętamy w modlitwie za wszystkich naszych dobroczyńców i ofiarodawców, jak również prosimy o modlitwę w intencji nowych, licznych i świętych powołań do kapłaństwa w służbie naszej Diecezji. Szczęść Boże!

Mamy zwycięstwo!

Czas Seminarium dla alumnów to nie tylko modlitwa, nauka i praca, lecz także miejsce rozwijania swoich pasji, jaką jest m. in. sport.

Nasza drużyna bierze udział w XI Mistrzostwach Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Piłce Siatkowej. Obecnie trwają rozgrywki w fazie grupowej. Dziś mamy kolejne zwycięstwo!

W starciu z drużyną siatkarską AWSD Białystok zdobyliśmy kolejne 3 punkty, osiągając ostateczny wynik meczu 3:1.

Prosimy o wsparcie, gdyż przed nami ostatni mecz w grupie z drużyną WSD Siedlce.

Szczęść Boże!

Dzień Skupienia

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, we Wspólnocie Seminaryjnej przeżywaliśmy Dzień Skupienia.

Rozważaniom rekolekcyjnym przewodniczył ks. Paweł Tarasiewicz, Ojciec Duchowny naszego Seminarium. Treść skupienia rekolekcyjnego dotyczyła Osoby Maryi w nauczaniu św. o. Maksymiliana.

Zwieńczeniem tego dnia, było uroczyste odśpiewanie Akatystu ku czci Bogarodzicy, w wykonaniu alumnów.

Swoją modlitwą nieustannie otaczamy wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców, dzięki którym możemy dalej się formować – za wszelkie okazane dobro – Bóg zapłać!

Wieczór Mikołajkowy 2020

Z racji na trwającą pandemię, wieczór poprzedzający wspomnienie św. Mikołaja, został zorganizowany w sposób odmienny, niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Miał on charakter wewnętrzny, wspólnotowy, a nader wszystko, rodzinny.

Na samym początku alumni wzięli udział w grze terenowej, która polegała na odgadnięciu hasła na podstawie wskazówek ukrytych w różnych miejscach naszego budynku. Zwycięska drużyna otrzymała nagrody.

O 17:00 Rozpoczęła się oficjalna część Wieczoru, polegająca na przypomnieniu życiorysu św. Mikołaja na podstawie znanych nam źródeł i legend zebranych przez archimandrytę Michała w IX w. Opowiadanie było przeplatane poezją, nawiązującą do wiary, duchowości i dobroczynności biskupa Miry.

Następnym punktem był turniej „Jeden z dziesięciu” w którym udział wzięli księża moderatorzy oraz alumni. Dla finalistów nie zabrakło również nagród pełnych słodkości.

Zwieńczeniem Wieczoru Mikołajkowego, było wcielenie się w postać św. Mikołaja i na jego wzór, bezinteresowne obdarowanie prezentami wszystkich zgromadzonych, co było tylko jedną z form wyrazu miłości chrześcijańskiej, której uczy nas św. Mikołaj.

Dziękujemy Bogu za ten czas, który niewątpliwie służył przybliżeniu postaci tego Świętego oraz wspólnotowej integracji.

Roraty 2020

W naszej Wspólnocie, podobnie jak w wielu kościołach w Polsce, poranną porą są celebrowane Roraty. A skąd one się wzięły?

Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, jakie były początki rorat, ponieważ niewiele o nich wiemy. Powstały na ten temat bardzo różne hipotezy. Jedna z nich mówi, że roraty zostały zapoczątkowane w XIII wieku przez cystersów ze Śląska. Być może podpatrzyli oni gdzieś taką formę mszy, a może została ona przez nich stworzona z racji czci żywionej do Matki Najświętszej? W każdym razie msza o Najświętszej Maryi Pannie, którą wprowadzili w okresie Adwentu, w XIV wieku była już odprawiana w całej Polsce, a na XVI wiek przypada kulminacja jej rozwoju.

Sama nazwa „roraty” pochodzi od pierwszych słów introitu Rorate caeli – jak śpiewamy w pieśni tradycyjnej: „Spuśćcie nam rosę na ziemskie niwy”. Był taki moment w historii, kiedy celebrowano tę mszę codziennie, a działo się tak w katedrze na Wawelu. Dopiero w XX wieku za sprawą kard. Stefana Wyszyńskiego zwyczaj ten został ujednolicony dla całej Polski i celebrowanie tej mszy ograniczono  do Adwentu.

Warto tu również wspomnieć o formularzu mszy ku czci Najświętszej Maryi Panny w Adwencie. Jeśli  popatrzymy na ten formularz, to zobaczymy bardzo duże podobieństwo do formularza na uroczystość Zwiastowania. Dlaczego? Może dlatego, że uroczystość Zwiastowania była obchodzona w Adwencie, 18 grudnia. To był jeden z dni Suchego Tygodnia adwentowego, który był pierwotnym przygotowaniem do Bożego Narodzenia. Z czasem formularz mszy o Zwiastowaniu  był używany każdego dnia od 18 grudnia do Bożego Narodzenia. I stąd mogła się wytworzyć taka praktyka, żeby codziennie w tych dniach odprawiać mszę o Najświętszej Maryi Pannie, która została rozciągnięta, chociażby w Polsce, na cały okres Adwentu.

(fragm. książki ks. Krzysztofa Porosło „Przyjdź, Panie Jezu!”)

Narodowe Święto Niepodległości

Dnia 11. listopada Wspólnota Seminaryjna modliła się Mszą Świętą w intencji wszystkich, którzy oddali życie na ołtarzu Ojczyzny. Prosiliśmy o łaskę zbawienia dla wszystkich poległych oraz o to, by nasz kraj dalej mógł cieszyć się niepodległością.
Wieczorem alumni wraz z ks. Prefektem zgromadzili się na wspólnym uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego oraz spędzeniu czasu na śpiewie pieśni patriotycznych.

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Dnia 8 października, w naszej Wspólnocie Seminaryjnej przeżywaliśmy Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021. W tym roku uroczyste obchody zostały ograniczone do tego co najistotniejsze, mianowicie do rozpoczęcia nowego roku formacji zapraszając Chrystusa, w czasie uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura SVD, Pasterza naszej Diecezji.

Po zakończonej Eucharystii trzech alumnów roku I złożyło immatrykulację, czyli uroczystą przysięgę o sumienności przestrzegania praw i obowiązków studenta, aby dobrze przygotować się do stanu kapłańskiego. A wśród nich znaleźli się:

al. Kamil Kaczyński, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach
al. Kamil Osewski, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach
al. Grzegorz Szymonik, parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku (diec. drohiczyńska)


Otaczajmy modlitwą wszystkich kleryków i prośmy o nowe, święte i liczne powołania do formowania się w naszym Seminarium i bycia Chrystusowym kapłanem.

Obłóczyny i Kandydatura 2020

Dnia 26.09.2020 uroczystą jutrznią alumni naszego Seminarium zakończyli swoje rekolekcje na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego, które wygłosił ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM.

W czasie Mszy Świętej pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Adriana Galbasa,  trzej alumni roku III przyjęli strój duchowny, natomiast czterech alumnów roku V wyraziło publiczną gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu.

Otoczmy swoimi modlitwami kleryków roku III modląc się o to, aby godnie nosili strój, który dzisiaj przyjęli, a także alumnów roku V, aby wiernie i wytrwale dążyli do przyjęcia sakramentu święceń. Pamiętajmy również w swoich modlitwach o reszcie wspólnoty seminaryjnej.

« Older posts Newer posts »