Page 2 of 14

Listopad powołaniowych czwartków za nami.

Dzisiaj kończy się pierwszy miesiąc powołaniowych czwartków dla młodzieży męskiej w naszym seminarium.
Odwiedzili nas już młodzi z dekanatów:

07.11.2019 Matki Bożej Królowej Polski w Augustowie; Św. Kazimierza Królewicza w Sejnach
14.11.2019 Św. Bartłomieja Apostoła w Augustowie
21.11.2019 Św. Jana Apostoła w Olecku
28.11.2019 Miłosierdzia Bożego w Ełku

Każda wizyta wiąże się z uczestnictwem we mszy świętej i zwiedzaniem budynku seminarium. Dodatkowo wszyscy mają szansę dowiedzieć się jak wygląda codzienność naszych alumnów, oraz doświadczyć odrobiny wspólnotowego życia kleryków podczas wspólnego posiłku.

Jednakże głównym założeniem spotkań, jest rozeznanie i pomoc w rozeznaniu swojego życiowego powołania –
do kapłaństwa, do małżeństwa, a przede wszystkim do świętości..

Spektakl alumnów roku I

Zgodnie z coroczną tradycją, na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, alumni I roku przygotowali przedstawienie dla swoich rodziców i bliskich. Jak się okazało, alumni są bardzo bogaci w talenty aktorskie. Spektakl o eucharystii przedstawili w sposób niezwykle ciekawy i profesjonalny. Każdy widz mógł odnieść wrażenie, jakby sam uczestniczył w inscenizowanych wydarzeniach. 🙂

Czwartkowe spotkania młodzieży w WSD w Ełku

W ramach diecezjalnego duszpasterstwa powołaniowego, chcemy stworzyć możliwość, aby w wybrany czwartek, raz w roku młodzież z poszczególnych dekanatów przybyła do naszego Seminarium.

Chodzi nam przede wszystkim o młodzież męską ze szkół ponadpodstawowych (najlepiej z klas maturalnych) i starszą: lektorów, ministrantów, harcerzy, członków KSM-u i tych, którzy w opinii duszpasterzy rozeznają swoje powołanie (nie tylko do kapłaństwa) i poszukują właściwej drogi życia. Będzie to dla nich możliwość kontaktu z Seminarium (zobaczenia jak wygląda i funkcjonuje; czym jest Seminarium), a także modlitwy o właściwe rozeznanie powołania i dobry wybór dalszej życiowej drogi.

Spotkania będą odbywały się według następującego schematu:

– przyjazd około godz. 17.00;

– godz. 17.30 przejście do kaplicy seminaryjnej; krótka prezentacja na temat Seminarium i życia seminaryjnego, wyciszenie się, możliwość spowiedzi;

– godz. 18.00 Msza św.;

– po Mszy św. wspólna kolacja, możliwość rozmowy i pytań;

– powrót do domów.

Prosimy odpowiedzialnego kapłana o wcześniejsze powiadomienie Seminarium ilu osób możemy się spodziewać. Jeśli byłby inne pytania natury organizacyjnej prosimy o kontakt mailowy (wsd@diecezja.elk.pl) lub telefoniczny 87 621 75 20.

Harmonogram przyjazdów młodzieży z dekanatów diecezji ełckiej

na czwartkowe spotkania w WSD w Ełku

DATA DEKANAT
1. 07.11.2019 Matki Bożej Królowej Polski w Augustowie;

Św. Kazimierza Królewicza w Sejnach

2. 14.11.2019 Św. Bartłomieja Apostoła w Augustowie
3. 21.11.2019 Św. Jana Apostoła w Olecku
4. 28.11.2019 Miłosierdzia Bożego w Ełku
5. 05.12.2019 M.B. Fatimskiej w Ełku
6. 12.12.2019 Św. Rodziny w Ełku
7. 16.01.2020 Miłosierdzia Bożego w Suwałkach
8. 13.02.2020 Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Olecku
9. 20.02.2020 N.M.P. Matki Kościoła w Rajgrodzie
10. 27.02.2020 Św. Benedykta i Romualda w Suwałkach;

Ducha Świętego w Suwałkach

11. 05.03.2020 Św. Antoniego Padewskiego w Białej Piskiej
12. 12.03.2020 Św. Krzysztofa w Giżycku
13. 19.03.2020 Św. Szczepana Męczennika w Giżycku
14. 26.03.2020 N.M.P. Matki Kościoła w Gołdapi
15. 14.05.2020 Bł. Męczennic Marianny Biernackiej i S. Julii Sergii Rapiej w Lipsku
16. 21.05.2020 Św. Stanisława Bpa i M. w Mikołajkach;

M.B. Częstochowskiej w Filipowie

17. 28.05.2020 Św. Huberta w Piszu
18. 04.06.2020 Św. Huberta w Węgorzewie

II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej.

Ojciec Święty Franciszek ogłosił październik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Będzie on obchodzony w Rzymie i Kościołach lokalnych na całym świecie, by odnowić nasz zapał misyjny, ożywić animację i formację oraz zintensyfikować formy duchowej i materialnej pomocy Kościołom misyjnym.

Nasi alumni, jak również i moderatorzy, odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, będą uczestniczyć w II Kongresie Misyjnym Diecezji Ełckiej, na który serdecznie zapraszamy.

Więcej szczegółów pod tym linkiem:

http://diecezjaelk.pl/ii-kongres-misyjny-diecezji-elckiej/

 

kongres_II

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

W dniu dzisiejszym, uroczyście w naszym seminarium rozpoczął się nowy rok akademicki. Jak zawsze rozpoczynając od punktu najważniejszego czyli mszy świętej, pod przewodnictwem księdza biskupa Jerzego Mazura. Następnie w auli Magna uroczystość była kontynuowana według następującego planu (punktem kulminacyjnym było złożenie przysięgi przez alumnów roku I):

▪ Śpiew: Hymn Państwowy
▪ Powitanie Gości i przemówienie inauguracyjne
Ks. dr Antoni Skowroński, Rektor
▪ Śpiew: Gaude Mater Polonia
▪ Sprawozdanie z ostatniego roku działalności
WSD Diecezji Ełckiej
Ks. dr Maciej Maciukiewicz, Wicerektor
▪ Immatrykulacja alumnów roku pierwszego
▪ Słowo Dziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
▪ Wykład inauguracyjny:
Wyzwania ewangelizacyjne
dla Kościoła w Amazonii
Ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD
▪ Słowo i Pasterskie Błogosławieństwo
Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki
▪ Śpiew: Gaudeamus igitur

Alumnów roku I, w tym wyjątkowym dla nich dniu, otoczmy naszą modlitwą.

Clipboard01

 

Informacja o pogrzebie śp. Diakona Piotra Bortkiewicza

Drodzy Przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku…

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Giżycku, w parafii pw. św. Anny, w środę 2-go października.

O godz. 13.00 w kościele parafialnym zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Ełckiej, ks. Bpa Jerzego Mazura.

Proszę o modlitwę za śp. Diakona Piotra Bortkiewicza, a także za całą pogrążoną w smutku Rodzinę Zmarłego. Wszystkim dysponujących czasem zachęcam do udziału w uroczystościach pogrzebowych.

Bort

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku na rok akademicki 2019/2020

Chrystus wzywa wielu spośród was.
On potrzebuje waszych osób, waszej energii,
waszej inteligencji, waszej wiary,
waszej miłości, waszej świętości…

św. Jan Paweł II

Drogi Młody Przyjacielu!

Jeśli już podjąłeś decyzję o wstąpieniu na drogę do kapłaństwa i wyrażasz chęć służenia Bogu i Kościołowi w Diecezji Ełckiej, zgłoś się osobiście do Rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.

Studia magisterskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku, przygotowujące kandydatów do kapłaństwa, trwają 6 lat (12 semestrów). Dodatkowa specjalizacja nauczycielska, realizowana w toku studiów, umożliwia absolwentom – kapłanom podjęcie pracy w szkołach i innych placówkach objętych systemem oświaty.

Alumni WSD w Ełku formalnie są studentami Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dlatego część dokumentów należy złożyć w Rektoracie WSD w Ełku, a część dostarczyć do Olsztyna.

Od kandydatów na I rok studiów wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

A. W rektoracie WSD w Ełku

 1. Własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do WSD z uwzględnieniem motywacji;
 2. Własnoręcznie napisany życiorys;
 3. Świadectwo chrztu i bierzmowania;
 4. Opinia Księdza Proboszcza o kandydacie i rodzinie;
 5. Opinia katechety;
 6. Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/ Okręgową Komisję Egzaminacyjną, lub poświadczona kopia);
 7. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis wydany przez szkołę lub poświadczona kopia);
 8. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na obranym kierunku studiów;
 9. Dwie fotografie;

Należy osobiście zgłosić się do Rektoratu WSD w Ełku przy ul. Kościuszki 9 i złożyć wyżej wymienione dokumenty. Podczas składania dokumentów odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.

Wszelkie pytania można kierować bezpośrednio do Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku przy ul. Kościuszki 9, tel. 87 621 75 20, lub na adres poczty elektronicznej: wsd@diecezja.elk.pl

B. Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 1. Terminy
 • Rejestracja w systemie internetowym IRK (obowiązkowa): 5 czerwca – 8 lipca 2019 r.
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej: do 8 lipca 2019 r.
 • Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia: 12 lipca 2019 r.
 • Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów: do 20 lipca 2019 r.

W przypadku opóźnienia prosimy kontaktować się z WSD zgodnie z danymi kontaktowymi powyżej.

 1. Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

a) podpisane podanie (na formularzu z IRK)

b) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub poświadczona kopia;

c) świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy „nowej matury„); świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy „starej matury„) – do wglądu.

d) fotografię w formie elektronicznej (format jpg) na nośniku elektromagnetycznym;

e) trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL;

f) kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2).

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.uwm.edu.pl/wt

Słowa Jezusa Chrystusa: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9,37-38) brzmią niezwykle aktualnie szczególnie dzisiaj. Dlatego zachęcamy wszystkich do modlitwy o nowe i święte powołania do stanu kapłańskiego, aby młodzi ludzie z radością i pokojem w sercu przyjęli zaproszenie do kapłaństwa, które Chrystus do nich kieruje, i aby na Jego miłość potrafili odpowiedzieć swoją miłością.

ks. dr Antoni Skowroński
Rektor WSD w Ełku

IMG_6730

Koniec roku akademickiego 2018/2019

Nadszedł czas odpoczynku od seminaryjnych obowiązków – wakacje. Jednakże kleryckie obowiązki nie kończą się ale się zmieniają, wakacje to również czas rekolekcji, praktyk katechetycznych i duszpasterskich oraz praca na parafii. Po uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem księdza Rektora, zdaniu pokoi i sprzątaniu budynku seminaryjnego, nasi alumni wracają do swoich domów i parafii.

Wszystkich przyjaciół WSD w Ełku prosimy o modlitwę, aby wakacje były okresem spędzonym w zażyłości z Chrystusem, a wszyscy klerycy szczęśliwie wrócili wypoczęci do seminarium na następny rok akademicki.

Szczęść Boże!

20190621_081535

 

Neoprezbiterzy 2019

Od dzisiaj nasza diecezja ma trzech nowych kapłanów, wyświęconych przez J.E. Księdza Biskupa Jerzego Mazura, podczas uroczystej mszy świętej w katedrze ełckiej.
Neoprezbiterzy:

ks. mgr Piotr Bączyński – posłany do parafii Konkatedralnej Św. Aleksandra w Suwałkach;
ks. mgr Radosław Gulan – posłany do parafii Katedralnej Św. Wojciecha w Ełku;
ks. mgr Cezary Kościuk – posłany do parafii p.w. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu;

Prosimy o modlitwę za nowo wyświęconych księży.

 

IMG_8349

IMG_8338

Sympozjum naukowe w WSD w Ełku

Z okazji XX rocznicy wizyty Jana Pawła II w Ełku, serdecznie zapraszamy na sympozjum poświęcone osobie i nauczaniu papieża Polaka –  w odbiorze alumnów naszego seminarium.

Start: 9:00,  27 maj 2019. WSD w Ełku, Kościuszki 9.

Bez nazwy-2-1 Bez nazwy-3-1

« Older posts Newer posts »

Facebook

Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku