Page 2 of 17

Udzielnie posługi akolitatu

Dzisiaj radość w naszej Wspólnocie. A dlaczego? Nasz brat z IV roku, przyjął posługę akolity! Udzielił jej J.E. Ks. Bp Adrian Galbas SAC, który przewodniczył porannej Eucharystii i wygłosił homilię.

Do posługi przystąpił:
 al. Marcin Jasionowski
 Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach

Dziękujemy Bogu za dar powołania każdego alumna w Ełckim Seminarium, i za każdy krok uczyniony ku Chrystusowemu Kapłaństwu.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2020

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego nie zabrakło naszej wspólnoty seminaryjnej na uroczystościach odpustowych w Studzienicznej. Wzięliśmy udział w dwóch Mszach Świętych. O 10:00 przewodniczył Ksiądz Rektor Antoni Skowroński, zaś o 12:00 J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD. Cieszyliśmy się także obecnością Księży Neoprezbiterów.

Mszę Świętą sprawowaliśmy w intencji naszych dobroczyńców i ofiarodawców, dziękując za okazywane wsparcie modlitewne i finansowe. Prosimy o modlitwę w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

Święcenia Prezbiteratu 2020

Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących je i ich najbliższych, ale także dla całej diecezji. Diakoni przygotowują się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą oraz bezpośrednio przez kilkudniowe rekolekcje pod kierunkiem Ojca Duchownego.

NEOPREZBITERZY A.D. 2020
(parafia rodzinna)

1. Ks. mgr Łukasz Kulikowski

Olecko, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

2. Ks. mgr Janusz Lisowski

Kowale Oleckie, par. pw. Świętego Jana Chrzciciela

3. Ks. mgr Radosław Orchowski

Ełk, par. pw. Świętego Wojciecha BM

4. Ks. mgr Przemysław Pastewski

Ełk, par. pw. Świętego Rafała Kalinowskiego

5. Ks. mgr Marcin Rymarczyk

Korsze, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

6. Ks. mgr Tomasz Zajkowski

Raczki, par. pw. Trójcy Przenajświętszej

Święcenia Diakonatu 2020

Diakon ma obowiązek głosić Ewangelię Chrystusa, i żyć tym, czego naucza. Ma naocznie budować to co zapisane w Piśmie świętym – ma budować wspólnotę, ma wcielać Słowo w życie, a przez to czynić Je wiarygodnym.

Pełni także „służbę liturgii”. Do jego głównych form posługi liturgicznej zalicza się: sprawowanie chrztu, rozdawanie Eucharystii (diakon w przeciwieństwie do akolitów i świeckich szafarzy, jest już zwyczajnym szafarzem komunii świętej). Czyta Ewangelię, głosi Słowo Boże, podaje intencje modlitwy wiernych, usługuje kapłanowi, stojąc obok niego, sprawuje sakramentalia, przewodniczy obrzędom pogrzebu.

Kandydat przystępujący do święceń diakonatu ślubuje swojemu biskupowi cześć i posłuszeństwo, a także celibat, czyli zobowiązanie do życia w bezżeństwie i czystości. Jest również zobowiązany do odmawiania Liturgii Godzin.

Już pierwsze wspólnoty chrześcijan znają trzy formy i stopnie urzędu wynikającego ze święceń: Biskupi, Prezbiterzy, Diakoni. Diakoni powinni pracować w ścisłej i serdecznej jedności z biskupem. Są oni jego współpracownikami. Każdy diakon spełnia swoją funkcję na trzech płaszczyznach: Słowa, Liturgii i Miłości.

9. maja 2020 roku 2 alumnów V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku przyjęło w Katedrze Ełckiej święcenia diakonatu:

  1. Dk. Paweł Jewdokimow

Olecko, par. pw. NMP Królowej Polski

  1. Dk. Sebastian Margiewicz

Suwałki, par. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Dzień Skupienia

Na progu rozpoczynającego się XII Tygodnia Biblijnego pod hasłem: „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia” w naszej Wspólnocie odbył się Dzień Skupienia. Myśl przewodnią rozważań wyrażały słowa św. Piotra z Dziejów Apostolskich „Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim” (Dz 2,28).

Konferencje były oparte o czytania lekcyjne z III Niedzieli Wielkanocnej. Nie zabrakło także wspólnotowej lektury Słowa Bożego oraz dane nam było przeżyć nabożeństwo Drogi Światła. Bogu niech będą dzięki za wszelkie owoce tego błogosławionego czasu!

W naszych modlitwach powierzaliśmy Bogu nadsyłane do nas intencje, pamiętaliśmy również o wszystkich naszych dobroczyńcach i ofiarodawcach, dzięki którym możemy się utrzymywać w tym trudnym materialnie czasie. Za wszelkie okazane dobro, składamy ogromne Bóg zapłać!

« Older posts Newer posts »