Page 2 of 17

Roraty 2020

W naszej Wspólnocie, podobnie jak w wielu kościołach w Polsce, poranną porą są celebrowane Roraty. A skąd one się wzięły?

Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, jakie były początki rorat, ponieważ niewiele o nich wiemy. Powstały na ten temat bardzo różne hipotezy. Jedna z nich mówi, że roraty zostały zapoczątkowane w XIII wieku przez cystersów ze Śląska. Być może podpatrzyli oni gdzieś taką formę mszy, a może została ona przez nich stworzona z racji czci żywionej do Matki Najświętszej? W każdym razie msza o Najświętszej Maryi Pannie, którą wprowadzili w okresie Adwentu, w XIV wieku była już odprawiana w całej Polsce, a na XVI wiek przypada kulminacja jej rozwoju.

Sama nazwa „roraty” pochodzi od pierwszych słów introitu Rorate caeli – jak śpiewamy w pieśni tradycyjnej: „Spuśćcie nam rosę na ziemskie niwy”. Był taki moment w historii, kiedy celebrowano tę mszę codziennie, a działo się tak w katedrze na Wawelu. Dopiero w XX wieku za sprawą kard. Stefana Wyszyńskiego zwyczaj ten został ujednolicony dla całej Polski i celebrowanie tej mszy ograniczono  do Adwentu.

Warto tu również wspomnieć o formularzu mszy ku czci Najświętszej Maryi Panny w Adwencie. Jeśli  popatrzymy na ten formularz, to zobaczymy bardzo duże podobieństwo do formularza na uroczystość Zwiastowania. Dlaczego? Może dlatego, że uroczystość Zwiastowania była obchodzona w Adwencie, 18 grudnia. To był jeden z dni Suchego Tygodnia adwentowego, który był pierwotnym przygotowaniem do Bożego Narodzenia. Z czasem formularz mszy o Zwiastowaniu  był używany każdego dnia od 18 grudnia do Bożego Narodzenia. I stąd mogła się wytworzyć taka praktyka, żeby codziennie w tych dniach odprawiać mszę o Najświętszej Maryi Pannie, która została rozciągnięta, chociażby w Polsce, na cały okres Adwentu.

(fragm. książki ks. Krzysztofa Porosło „Przyjdź, Panie Jezu!”)

Narodowe Święto Niepodległości

Dnia 11. listopada Wspólnota Seminaryjna modliła się Mszą Świętą w intencji wszystkich, którzy oddali życie na ołtarzu Ojczyzny. Prosiliśmy o łaskę zbawienia dla wszystkich poległych oraz o to, by nasz kraj dalej mógł cieszyć się niepodległością.
Wieczorem alumni wraz z ks. Prefektem zgromadzili się na wspólnym uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego oraz spędzeniu czasu na śpiewie pieśni patriotycznych.

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Dnia 8 października, w naszej Wspólnocie Seminaryjnej przeżywaliśmy Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021. W tym roku uroczyste obchody zostały ograniczone do tego co najistotniejsze, mianowicie do rozpoczęcia nowego roku formacji zapraszając Chrystusa, w czasie uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura SVD, Pasterza naszej Diecezji.

Po zakończonej Eucharystii trzech alumnów roku I złożyło immatrykulację, czyli uroczystą przysięgę o sumienności przestrzegania praw i obowiązków studenta, aby dobrze przygotować się do stanu kapłańskiego. A wśród nich znaleźli się:

al. Kamil Kaczyński, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach
al. Kamil Osewski, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach
al. Grzegorz Szymonik, parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku (diec. drohiczyńska)


Otaczajmy modlitwą wszystkich kleryków i prośmy o nowe, święte i liczne powołania do formowania się w naszym Seminarium i bycia Chrystusowym kapłanem.

Obłóczyny i Kandydatura 2020

Dnia 26.09.2020 uroczystą jutrznią alumni naszego Seminarium zakończyli swoje rekolekcje na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego, które wygłosił ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM.

W czasie Mszy Świętej pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Adriana Galbasa,  trzej alumni roku III przyjęli strój duchowny, natomiast czterech alumnów roku V wyraziło publiczną gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu.

Otoczmy swoimi modlitwami kleryków roku III modląc się o to, aby godnie nosili strój, który dzisiaj przyjęli, a także alumnów roku V, aby wiernie i wytrwale dążyli do przyjęcia sakramentu święceń. Pamiętajmy również w swoich modlitwach o reszcie wspólnoty seminaryjnej.

Głos Serca – Czerwiec 2020

W końcu kolejny numer Głosu Serca!

Po miesięcznej przerwie wydawania naszego czasopisma, spowodowanej przez pandemię koronawirusa, przy­gotowaliśmy dla was przedwakacyjny numer naszej gazetki w formie elektro­nicznej, bo tylko na taką w aktualnym czasie pandemii mogliśmy sobie po­zwolić.

Dziękujemy za Wasze wsparcie oraz za­pewniamy o naszej modlitwie za Was!

Plik w załączniku poniżej:

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wspólnota seminaryjna przeżywała wraz ze wspólnotą parafii katedralnej  pw. św. Wojciecha w Ełku.

Mogliśmy w roku duszpasterskim, z hasłem przewodnim: „Wielka tajemnica wiary”, pochylać się głębiej nad tajemnicą Eucharystii w czasie rozważań przy każdej stacji. Mogliśmy usłyszeć, że Ten sam Chrystus, który był niesiony w uroczystej procesji, pragnie przede wszystkim, być przez nas spożywanym, abyśmy mieli życie wieczne.

Niech każde przyjęcie komunii świętej umacnia w nas trwanie w Chrystusie i ożywia naszą wiarę w Chrystusa Eucharystycznego.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

W uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w naszej kaplicy, która jest pod tym wezwaniem, przeżywaliśmy sumę odpustową.

Gościliśmy wielu znamienitych kapłanów, zaś Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. dr Andrzej Jaśko, wcześniejszy rektor naszego Seminarium.

Bóg zapłać za ten czas i wszelkie łaski, które zostały nam i osobom, za które się modliliśmy, wyświadczone.

Udzielnie posługi akolitatu

Dzisiaj radość w naszej Wspólnocie. A dlaczego? Nasz brat z IV roku, przyjął posługę akolity! Udzielił jej J.E. Ks. Bp Adrian Galbas SAC, który przewodniczył porannej Eucharystii i wygłosił homilię.

Do posługi przystąpił:
 al. Marcin Jasionowski
 Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach

Dziękujemy Bogu za dar powołania każdego alumna w Ełckim Seminarium, i za każdy krok uczyniony ku Chrystusowemu Kapłaństwu.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2020

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego nie zabrakło naszej wspólnoty seminaryjnej na uroczystościach odpustowych w Studzienicznej. Wzięliśmy udział w dwóch Mszach Świętych. O 10:00 przewodniczył Ksiądz Rektor Antoni Skowroński, zaś o 12:00 J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD. Cieszyliśmy się także obecnością Księży Neoprezbiterów.

Mszę Świętą sprawowaliśmy w intencji naszych dobroczyńców i ofiarodawców, dziękując za okazywane wsparcie modlitewne i finansowe. Prosimy o modlitwę w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

Święcenia Prezbiteratu 2020

Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących je i ich najbliższych, ale także dla całej diecezji. Diakoni przygotowują się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą oraz bezpośrednio przez kilkudniowe rekolekcje pod kierunkiem Ojca Duchownego.

NEOPREZBITERZY A.D. 2020
(parafia rodzinna)

1. Ks. mgr Łukasz Kulikowski

Olecko, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

2. Ks. mgr Janusz Lisowski

Kowale Oleckie, par. pw. Świętego Jana Chrzciciela

3. Ks. mgr Radosław Orchowski

Ełk, par. pw. Świętego Wojciecha BM

4. Ks. mgr Przemysław Pastewski

Ełk, par. pw. Świętego Rafała Kalinowskiego

5. Ks. mgr Marcin Rymarczyk

Korsze, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

6. Ks. mgr Tomasz Zajkowski

Raczki, par. pw. Trójcy Przenajświętszej

« Older posts Newer posts »