Święcenia Kapłańskie A.D. 2018

Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących je i ich najbliższych, ale także dla całej diecezji. Diakoni przygotowują się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą oraz bezpośrednio przez kilkudniowe rekolekcje pod kierunkiem Ojca Duchownego.

W sobotę 19 maja 2018 roku podczas uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Ełckiej J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur Biskup Ełcki udzielił święceń kapłańskich 3 diakonom.

NEOPREZBITERZY A.D. 2018
(parafia rodzinna)

1. ks. Arkadiusz Gutowski

Ełk, par. pw. Chrystusa Sługi

2. ks.  Piotr Paliwoda

Biała Piska, par. pw. Świętego Andrzeja Boboli

3. ks. Krzysztof Puczyłowski

Augustów, par. pw. Świętego Jana Chrzciciela

!portret2