Święcenia Kapłańskie A.D. 2019

Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących je i ich najbliższych, ale także dla całej diecezji. Diakoni przygotowują się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą oraz bezpośrednio przez kilkudniowe rekolekcje pod kierunkiem Ojca Duchownego.

W sobotę 25 maja 2019 roku podczas uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Ełckiej J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur Biskup Ełcki udzielił święceń kapłańskich 3 diakonom.

NEOPREZBITERZY A.D. 2019
(parafia rodzinna)

1. ks. Piotr Bączyński

Ruciane Nida, par. pw. Trójcy Świętej

2. ks.  Radosław Gulan

Bargłów Kościelny, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

3. ks. Cezary Kościuk

Augustów, par. pw. Świętego Jana Chrzciciela

neo2019