Alumni roku IV
Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku

rok IV

1. al. Adam Brygała
parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Giżycku

2. al. Bartosz Chrulski
parafia pw. Bożego Ciała w Suwałkach

3. al. Grzegorz Uklejewski
parafia pw. Św. Mateusza Apostoła w Jaminach

4. al. Adam Roziewski
parafia pw. Bł. Anieli Salawy w Suwałkach

5. al. Aleksander Żolik
parafia Wasiliszki, Diecezja Grodzieńska – Białoruś