Alumni roku IV
Wy?szego Seminarium Duchownego w E?ku

rok IV

1. al. Adam Bryga?a
parafia pw. ?w. Maksymiliana Marii Kolbe w Gi?ycku

2. al. Bartosz Chrulski
parafia pw. Bo?ego Cia?a w Suwa?kach

3. al. Grzegorz Uklejewski
parafia pw. ?w. Mateusza Aposto?a w Jaminach

4. al. Adam Roziewski
parafia pw. B?. Anieli Salawy w Suwa?kach

5. al. Aleksander ?olik
parafia Wasiliszki, Diecezja Grodzie?ska – Bia?oru?