Alumni roku V
Wy?szego Seminarium Duchownego w E?ku

rok V

1. al. W?adys?aw Bie?odzied

Mi?sk, par. pw. Imienia NMP, Bia?oru?

2. al. Pawe? Jewdokimow

Olecko, par. pw. NMP Krlowej Polski

3. al. Wadzim Kautaniuk

Nowogrdek, par. pw. Przemienienia Pa?skiego, Bia?oru?

4. al. Sebastian Margiewicz

Suwa?ki, par. pw. ?wi?tych Aposto?w Piotra i Paw?a