Alumni Roku I
Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku

rok I

 

 1. al. Bartłomiej Hamadyk

Radzieje, par. pw. Chrystusa Króla w

2 al. Radosław Harasim

Janówka, par. pw. Zwiastowania NMP

3. al. Jakub Kozikowski

Prostki, par. pw. św. Antoniego z Padwy

4 al. Mateusz Michniewicz

Augustów, par. pw. św. Jana Chrzciciela w Augustowie.

5 al. Tomasz Piotrowski

Pruska, par. pw. MB Częstochowskiej