1. ks. bp mgr lic. Jerzy Mazur SVD Wykład monograficzny: Zadania misyjne i ewangelizacyjne Kościoła w świecie współczesnym
2. ks. dr Antoni Skowroński
Historia filozofii

Filozofia przyrody

Antropologia filozoficzna i kulturowa

Metodologia ogólna nauk

Praktyka duszpasterska

3. ks. dr Maciej Maciukiewicz Liturgika

Wprowadzenie w liturgię

Teologia Mszy Świętej

4. ks. dr Stanisław Jóźwiak Teologia moralna

Teologia i praktyka spowiedzi

Wprowadzenie w życie moralne

5. ks. dr Marcin Sieńkowski Logika

Teoria poznania

Historia filozofii

6. ks. mgr lic. Artur Hałucha Ćwiczenia z homiletyki
7. ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. zw. Historia Kościoła
8. ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof UKSW
Kwestie poprawności językowej

Komunikacja interpersonalna

Homiletyka

9. ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW
Język łaciński

Patrologia

10. ks. dr hab. Roman Szewczyk Prawo kanoniczne
11. ks. dr Marek Bednarski Stary Testament

Historia i geografia biblijna

12. ks. dr Dariusz Brozio
Teologia duchowości

Kierownictwo duchowe

Wprowadzenie w modlitwę

13. ks. mgr lic. Mieczysław Brzóska Prawo kanoniczne/techniki kancelaryjne
14. ks. dr Jerzy Fidura Teologia fundamentalna

Ekumenizm

15. ks. dr Maciej Gilewski Prawo kanoniczne
16. ks. dr Tomasz Grabowski Historia sztuki i konserwacja zabytków
17. ks. dr Jacek Graszk
Nowy Testament

Język grecki

Wprowadzenie do Pisma Świętego

18. ks. dr Andrzej Jaśko
Teologia biblijna

Wprowadzenie do Pisma Świętego

 19. ks. mgr Adam Kolbusz  Technologia informacyjna
20. ks. dr Tomasz Kopiczko Dydaktyka nauczania religii

Dydaktyka ogólna

Podstawy pedagogiki

Katechetyka

Techn. inf. w pracy pedagogicznej

Nowa Ewangelizacja

Praktyka

21. ks. dr Wojciech Kotarski Pedagogika szkolna

Pedagogika specjalna

Katechetyka szczegółowa

 22. ks. dr Marcin Maczan  Prawo kanoniczne

Podstawy prawa karnego

 23. ks. dr Marcin Oleksy Muzyka kościelna
24. ks. dr Arkadiusz Orzeł Katolicka nauka społeczna
25. ks. mgr lic. Radosław Rybarski Psychologia pastoralna

Podstawy psychologii

Psychologia wychowania i kształcenia

26. ks. dr Ryszard Sawicki Teologia pastoralna
 27. ks dr Wojciech Serowik Teologia dogmatyczna
28. ks. dr Jan Skorupski
Misjologia
29. ks. dr Karol Sokołowski Teologia dogmatyczna

Sekty i nowe ruchy religijne

30. ks. dr Paweł Tarasiewicz Wstęp do filozofii

Filozofia Boga

Etyka

Metafizyka

31. ks. dr Jacek Uchan Teologia moralna
 32. ks. dr Józef Węcławik  Religiologia
33. ks. dr Dariusz Zalewski Język łaciński

Patrologia

34. mgr Agnieszka Gilewska Język angielski
35. mgr Katarzyna Grzymkowska Język niemiecki
36. mgr Zuzanna Hołubowicz Pedeutologia
37. mgr Piotr Kowalewski Emisja głosu
38. mgr Marian Malewski Wychowanie fizyczne
39. mgr Tomasz Sulima Muzyka kościelna
 40. mgr inż. Krzysztof Stypułkowski BHP

Ergonomia